Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Internationella språkprogrammet

Om du gillar språk och vill arbeta i en internationell miljö så är Internationella språkprogrammet (ISP) rätt utbildning för dig. Syftet med programmet är att göra dig väl förberedd för ett yrkesliv i ett internationellt, mångkulturellt och flerspråkigt sammanhang.

Ansökan


Antagning till internationella språkprogrammet är tills vidare inställd.
Ta kontakt med studievägledare för det språk du är intresserad av för information om att läsa kurser fram till en examen.


 

Vill du bli en del av världen?

Vi lever i en värld som blir alltmer globaliserad och digitaliserad. Kommunikation på andra språk än svenska har blivit en naturlig del av vårt dagliga liv. En sådan värld ställer dock stora krav på god kommunikationsförmåga såväl språkligt som kulturellt. Om du gillar språk och vill arbeta i en internationell miljö så är Internationella språkprogrammet rätt utbildning för dig. Syftet med programmet är att göra dig väl förberedd för ett yrkesliv i ett internationellt, mångkulturellt och flerspråkigt sammanhang.

Vad lär du dig i programmet?

Eftersom ett modernt språk blir huvudområde i din examen, kommer du att förvärva goda praktiska och vetenskapliga kunskaper inom detta språk. Även ett andra språk ingår i programmet. Under utbildningen utvecklar du kontinuerligt din kommunikativa förmåga på dessa språk, vilket innebär att du får bred kunskap om och blir medveten om de kulturella referensramar som finns inom de valda språkområdena.

Utöver goda praktiska språkkunskaper ger programmet dig en bred teoretisk kunskap om vad språk och språkinlärning är och om hur språk används i olika kontexter. Du får förstås även träna dig i att omsätta dessa teoretiska kunskaper i praktiken och i att på ett bra sätt synliggöra och kommunicera den specifika kompetens du uppnår genom utbildningen i olika sammanhang i omvärlden. Programmet förbereder dig på så vis väl för ett yrkesliv i språklig och kulturell mångfald.

Vad innehåller programmet?

Första terminen innebär en första introduktion i vad språk är. Du går då två intressanta ämnesövergripande teoretiska profilkurser om språk som identitetsskapare och kulturbärare.

Under andra och tredje terminen läser du det språk som du valt som ditt huvudområde (arabiska, engelska, franska, japanska, kinesiska, ryska, spanska eller tyska) och under termin fyra läser du ditt andra språkval (arabiska, engelska, franska, japanska kinesiska, latin, ryska, spanska eller tyska). En del av dina språkspecifika studier kan du med fördel förlägga till ett universitet i målspråksområdet.

Under termin fem ska du som förberedelse för ditt examensarbete läsa ytterligare en profilkurs om språk, kultur och kommunikation. Denna termin är även arbetslivsförberedande på så vis att du även läser en arbetslivsorienterande kurs och har möjlighet till att göra praktik i en internationell miljö. Som alternativ till praktiken kan du välja en specialiseringskurs.

Sista terminen ska du läsa fördjupningskursen i ditt huvudområde och skriva ditt examensarbete. Varje termin ingår dessutom seminarier i omvärldskunskap, då du får träffa representanter från olika branscher inom yrkeslivet.

Och sen då?

Internationella språkprogrammet ger dig kunskaper och färdigheter som är klart användbara och alltmer efterfrågade inom många olika internationella yrkesområden. Utbildningen leder inte direkt till ett specifikt yrke, utan gör dig väl förberedd för ett arbete inom olika branscher som till exempel turism, diplomati, journalistik, kommunikation inom internationella företag och organisationer. Observera att yrken inom dessa branscher ofta kräver fortsatta studier. Programmet ger dig även en bra grund om du vill fortsätta dina studier på avancerad nivå, exempelvis inom översättarutbildningen. Fortsatta studier på avancerad nivå kan förstås även leda dig in på en akademisk karriärväg som universitetslärare och forskare inom ditt huvudområde.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Därutöver gäller särskilda behörighetskrav beroende på vilka två språk du väljer att läsa inom programmet:
Om du väljer engelska som språk 1 krävs för att vara behörig att du har godkänt betyg i Engelska 6; om du väljer franska, tyska, eller spanska krävs minst steg 3 från gymnasiet. Om du väljer arabiska eller ryska som språk 1 är behörighetskravet att du redan har läst 30 hp i det språket och om du väljer kinesiska eller japanska som språk 1 krävs istället 60 hp i det språket.

Som språkval 2 gäller för engelska att du läst Engelska B, för franska, spanska och tyska att du läst minst steg 3 eller motsvarande och för arabiska, japanska, kinesiska, latin och ryska som språkval 2 gäller grundläggande behörighet. De särskilda behörighetskraven för språk 2 ska vara uppfyllda vid antagning till grundkursen i detta språk, vanligtvis termin 4.

Mer information

Mer information om Internationella språkprogrammet hittar du på programmets sida på Canvas (Göteborgs universitets lärplattform): https://canvas.gu.se/courses/28107/assignments/syllabus

Programråd

Ledamöter

Från och med hösten 2019:

  • Katharina Vajta, ordförande, sammankallande
  • Dag Hedman, institutionen för litteratur, idéhistoria och religion
  • Mikael Johansson, institutionen för språk och litteraturer
  • studeranderepresentant, vakant

Adjungerad

  • Anna Forné, institutionen för språk och litteraturer, programkoordinator

Röster om Internationella språkprogrammet

Vad får den som läser Internationella språkprogrammet?

Anna Forné, programkoordinator:

– Internationella språkprogrammet är unikt eftersom det omfattar åtta olika språk och kulturer. Här får du möta kunniga och engagerade lärare som är specialiserade inom ett av dessa språk och dess kulturer. Som student läser du två språk samt olika breddande och fördjupande kurser inom språk, kultur och kommunikation som förbereder dig för ett internationellt yrkesliv. Förutom de teoretiska kurserna får du även möjlighet att praktisera (i Sverige eller utomlands) inom programmet och arbeta på ditt målspråk, för att känna efter vad du skulle vilja jobba med när du tagit din examen. Även om programmet inte ger en yrkesexamen får du en mångsidig utbildning och blir mångkulturellt bildad och bevandrad, en kompetens som alltid behövs!

Vad blir jag efter Internationella språkprogrammet?

Malin Karlsson, studievägledare:

– Det finns en oändlig mängd olika svar på den frågan och svaret ser olika ut från student till student. Tidigare språkstudenter jobbar som skribenter, redaktörer, översättare, tolkar, lärare, orginalare, undertextare, språkkonsulter, språkteknologer, språkinstruktörer, projektledare, handläggare, konsulter och chefer. Men det här är inget facit, du som ny student vill kanske göra något helt annat av dina språkstudier? Det kan vara klokt att parallellt med studierna fundera över vad inom språk du är intresserad av och på vilket sätt du skulle vilja använda språk i framtiden – och vad som är viktigt för dig i ett jobb generellt.

Läs mer

Hur är det att läsa på ISP?

Frida Boberg, student:

– Jag trivs bra på programmet och tycker att det är kul och lärorikt. Att studera språk på universitetsnivå är ganska krävande men väldigt roligt då man tydligt märker hur mycket man utvecklas allt eftersom studierna fortgår.

– Om man är intresserad av språk och kanske känner att det är något man vill hålla på med i framtiden så är Internationella språkprogrammet en bra chans att lära sig mer och gå in på djupet på ett eller flera språk. Detta är anledningen till att jag valde att söka till programmet. Jag skulle säga att det ger en bra grund oavsett vad man väljer att göra i framtiden. Jag tycker att det är nyttigt att lära sig att använda språk mer professionellt och att få en bättre i insikt i språk och kulturer för att bättre förstå människor man träffar som inte kommer från samma kultur som en själv.

Läs hela intervjun med Frida Boberg

Utlandsstudier i programmet

Inom Internationella språkprogrammet erbjuds du många tillfällen att studera utomlands. Du kan: