Länkstig

Sofia Axelsson

Undersökningsledare, bitr

Statsvetenskapliga
institutionen
Telefon
Besöksadress
Sprängkullsgatan 19
41123 Göteborg
Rumsnummer
B514
Postadress
Box 711
40530 Göteborg

Om Sofia Axelsson

Presentation

Biträdande undersökningsledare vid statsvetenskapliga institutionen. Arbetar för närvarande inom forskningsprojektet Den svenska miljö-, energi- och klimatopinionen (MEK), Riksdagsundersökningen 2022, samt det internationella forskningsprojektet CIVPROF. Arbetar sedan 2016 även inom det internationella forskningsprojektet Linguistic Explorations of Societets (LES) vid Mittuniversitetet inom vilket hon bl a fungerar som projektkoordinator. Affilierad med Valforskningsprogrammet och Quality of Government-institutet.

Forskningområden

Demokrati, korruption och samhällstyrningens kvalitet, klimat och miljö, lyckoforskning, kvalitativa och kvantitativa metoder, jämförande enkätstudier, textanalys, språk- och översättningsdiskrepanser, datorlingvistiska metoder för samhällsvetenskaplig forskning.