Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Marianne Molander Beyer

Universitetslektor

Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
Telefon
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Marianne Molander Beyer

(Présentation en français ci-dessous)

 

Forskning Min forskning rör två områden: dels det franska språket och svensk-franska relationer på 1700- 1800- talet, dels språkdidaktik med fokus på lärande, motivation och bedömning i moderna språk.

Jag disputerade i franska på den humanistiska fakulteten vid GU 1987 med en kritisk utgåva av Gustav Philips Creutz brev från hans första år som Sveriges ambassadör i Paris, 1766 - 1770. Breven från hans resterande ambassadörstid,1771 - 1783, publicerade jag 2006 på ett franskt förlag. Korrespondensen, som är på franska och ställd framför allt till Gustaf III, ger synnerligen värdefulla upplysningar om det dåtida samhället, om politiska skeenden och om kulturgången mellan Frankrike och Sverige. År 2010 gav jag tillsammans med akademiledamoten Horace Engdahl ut Gustav Philip Creutz Dikter och brev i Svenska Akademiens klassikerserie.  I denna utgåva har jag valt ut, översatt till svenska och kommenterat ett antal brev ifrån den franska utgåvan. Jag har även forskat och skrivit artiklar om Axel von Fersen, Magnus Staël von Holstein och Kurt von Stedingk. 2015 publicerade jag ytterligare en bok skriven på franska i samarbete med den franske historikern Franck Favier, specialist på Karl Johan Bernadotte, om svensk-franska relationer mellan 1718 och 1848 under titeln: Les Relations entre la France et la Suède de 1718 à 1848, Une Amitié amoureuse.

 

Sedan 2014 ingår jag i det tvärvetenskapliga, nationella forskningsprojektet ”Jean-Jacques Rousseau och Sverige”, som består av elva forskare från Stockholms, Lunds och Uppsala universitet samt Skövde högskola och med FD Jennie Nell som projektledare. Inom detta projekt har jag forskat och skrivit om hur Sverige fick del av Rousseaus filosofiska teorier och hans idéer om uppfostran liksom om vilken bild av denne omdiskuterade filosof som förmedlas bl.a. genom brev, dagböcker och tidningar. Denna forskning har resulterat i två publicerade artiklar, ”Bland kungligheter, diplomater och vetenskapsmän: Kunskapen om Jean-Jacques Rousseau och bilden av hans person förmedlad via resor brev och dagböcker under andra hälften av 1700-talet” , i samlingsvolymen Kritik och beundran Jean-Jacques, Rousseau och Sverige 1750-1850”  (2017) samt en artikel om ”Jean-Jacques Rousseaus konstnärliga språk”,  publicerad i  Språkens magi (2018) , en festskrift till Ingmar Söhrman, professor i romanska språk.

 

Min nuvarande forskningsuppgift består i att författa en monografi om Jean-Jacques Rousseaus betydelse för lärande och undervisning i Sverige från 1750-talet till våra dagar, vilket innebär att jag får kombinera mina bägge forskningsområden, det franska språket och kulturen och mina didaktiska kunskaper.

 

Inom det utbildningsvetenskapliga området har jag ägnat mig åt frågor om varför studerande på grundskola, gymnasieskola och högskolor väljer bort moderna språk och hur vi kan ändra denna trend. Individanpassad undervisning och alternativa bedömningsformer är centrala inom detta område och jag har bland annat deltagit i forskningsprojektet  ”Lärarens utvidgade bedömarroll” finansierat av Vetenskapsrådet samt i den nationella forskarskolan i de främmande språkens didaktik,  FRAM, och handlett doktorander i språkdidaktik.

Undervisning Inom det ämnesdidaktiska fältet har jag undervisart och handlet jag på grund- och påbyggnadsnivå främst om kunskapssyn, språksyn, lärande och olika former av bedömning i moderna språk. Jag är också verksam som lärare i högskolepedagogik och föreläser  och handleder bl.a. om Akademiskt skrivande. Härutöver föreläser jag om fransk påverkan på vårt lands språk och kultur liksom om svenskfranska relationer i historiskt perspektiv.

Särskilda utmärkelser

2014 tilldelades jag av det franska Kulturministeriet utmärkelsen: Kommendör av L’ordre des Palmes académiques för mina insatser för fransk kultur och

2019 Svenska Akademiens Gustavianska stipendium för betydelsefulla bidrag till utforskandet av den gustavianska tidens historia.

Nyckelord språkdidaktik, moderna språk, motivation, lärande i språk, individualisering, bedömning, portfolio, akademiskt skrivande, franska, svensk-franska relationer, 1700- och 1800-tal