Länkstig

Anna-Karin Wyndhamn

Universitetsadjunkt

Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Rumsnummer
A3 164
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Anna-Karin Wyndhamn

Jag disputerade 2013 i pedagogiskt arbete på avhandlingen ”Tänka fritt, tänka rätt. En studie om värdeöverföring och kritiskt tänkande i gymnasieskolans undervisning.” Avhandlingsstudien undersökte, med utgångspunkt i etnografisk metod, spänningar mellan skolans värdegrundsarbete och elevernas träning i kritiskt tänkande. Parallellt med forskarstudierna genomförde jag tillsammans med Anna Peixoto två intervjustudier på tema kön och makt i akademin. Båda dessa uppdrag var led i universitetets interna kvalitetsarbete.  Jag har tidigare arbetat med utbildning av genuspedagoger vid Göteborgs universitet. Till min bakgrund är jag gymnasielärare i svenska och historia.

Jag arbetar likabehandlingssamordnare på uppdrag av utbildningsvetenskapliga fakultetens fyra institutioner. Mitt arbete rör både personal- och studentrelaterade aspekter av likabehandling och jag till uppdrag att inom en rad sammanhang bevaka och driva likabehandlingsarbetet. Därtill är jag likabehandlingsombud vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik. Jag är vidare ordförande för kollegiet för genusperspektiv på pedagogik.

Under läsåret 2014-2015 hade jag ett externt uppdrag vid en yrkesutbildning med konstnärlig inriktning för att i denna verksamhet utveckla arbetet med värdegrundsfrågor, elevinflytande och jämställdhet.

Nyckelord: pedagogiskt arbete, makt, genus, social klass, kritiskt tänkande, policy, jämställdhetsarbete,