Länkstig

Anna-Karin Wyndhamn

Universitetsadjunkt

Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Rumsnummer
A3 164
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Anna-Karin Wyndhamn

Jag är ursprungligen gymnasielärare i svenska och historia, sedan 2013 filosofie doktor i pedagogiskt arbete och verksam som forskare. Under många år har jag arbetat med en lång rad jämställdhets- och likabehandlingsfrågor inom både skolvärlden och i universitetetsvärlden: allt från genuspedagogutbildning till kartläggningar, utredningar, utvecklingsprojekt, pedagogiskt stöd och jämställdhetsintegrering. I sistnämnda som samordnare, utredare och granskare (se nedan).

Under 2020-2022 arbetade jag med ett rektorsuppdrag, där disciplinnämndens arbete granskades. Arbetet ledde till ett särskilt uppdrag som övergripande lärarstöd i svårnavigerade studentärenden.

Just nu arbetar jag i ett Forte-finansierat forskningsprojekt (samarbete med Handelshögskolan, Stockholm och Ekonomihögskolan i Lund) som försöker förstå, förklara och problematisera "visselblåsare".

Kritiskt tänkande och kritiskt förhållningssätt är den röda tråden i mitt arbete.

Under 2020 utkom, i samarbete med journalisten Ivar Arpi, boken "Genusdoktrinen" (Fri Tanke). I denna granskar och kartlägger vi jämställdhetsintegreringen av högre utbildning. Tillsammans driver vi podden "Under all kritik".

Jag medverkade i SVT-produktionen "Vem mördade skolan" (2022) som sakkunnig expert. Här arbetade jag även i programutveckling, research och dramaturgisk process för seriens sex avsnitt.

Jag skriver sedan många år regelbundet i dagspress: som gästkolumnist på GP:s ledarsida och på samma tidnings kultursida. Vidare finns mina texter på Svenska Dagbladets kultursida samt Mediehuset Kvartal.