Bild
Forskaren Karin Hårding med en kikare
Karin Hårding, professor i ekologi, får stöd från Formas för projektet "Hållbar förvaltning av kustekosystem, knubbsälarnas roll i den marina födoväven".
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Elva projekt om havet får forskningsbidrag

Publicerad

Dolt arbete hos kvinnliga sjömän, knubbsälars roll i den marina födoväven och ökad produktion av algen havssallat. Det är tre exempel på forskningsprojekt vid Göteborgs universitet som delar på 37 miljoner kronor i bidrag i Vetenskapsrådets och Formas årliga utlysningar.

Stöd från Vetenskapsrådet

Ett hav av plast: Socialstrukturella faktorer bakom marin plastförorening i Europa

Stefano Longo, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap
Projektbidrag: 4 845 000 SEK

Kvinnliga sjömän: Dolt arbete och genuskodade geografier i 1700- och 1800-talens Norden

Martina Hjertman, Institutionen för historiska studier
Projektbidrag: 3 888 000 SEK

Känslighet för klimatförändringar i olika livsstadier hos fisk

Zara-Louise Cowan, Institutionen för biologi och miljövetenskap
Etableringsbidrag: 4 000 000 SEK

UVROL Nätverk: Undervattens-Virtual Reality för ökad havsmedvetenhet

Géraldine Fauville, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande. 
Nätverksbidrag: 1 197 000 SEK

Variationer av den globala vältande cirkulationen i högupplösta klimatmodeller

Fabien Roquet, Institutionen för marina vetenskaper
Projektbidrag: 3 840 000 SEK

Stöd från Formas

Effekter av näringsämnens stökiometri på marina bakterier och omsättning av organiskt material 

Carina Bunse,  Institutionen för marina vetenskaper
Projektbidrag för forskare tidigt i karriären: 4 000 000 SEK

Hållbar förvaltning av kustekosystem, knubbsälarnas roll i den marina födoväven

Karin Hårding, Institutionen för biologi och miljövetenskap
Projektbidrag: 2 985 340 SEK

Klimatvariations och förändrings inverkan på havsbaserad vindenergipotential

Deliang Chen, Institutionen för geovetenskaper
Projektbidrag: 2 991 546 SEK

Molekylära mekanismen för osmotisk reglering i fisk

Kristina Hedfalk, Institutionen för kemi och molekylärbiologi
Projektbidrag: 3 000 000 SEK

Mot ett hållbart vattenbruk av havssallat - en bioteknisk tillämpning av sporulationshämmare för att öka algens produktivitet

Swantje Enge, Institutionen för marina vetenskaper
Projektbidrag: 2 999 418 SEK

Är grundvattenutflöde en källa till läkemedelsföroreningar för den svenska kusten?

Tristan McKenzie,  Institutionen för marina vetenskaper
Projektbidrag för forskare tidigt i karriären: 3 983 412 SEK

Fakta om utlysningarna

Forskningsfinansiärerna Vetenskapsrådet och Formas utlyser årligen forskningsmedel. Projekten som får stöd från Vetenskapsrådet kommer från utlysningarna inom utbildningsvetenskap, humaniora och samhällsvetenskap samt naturvetenskap och teknikvetenskap. I Formas årliga öppna utlysning finns två bidragsformer att söka: Forskningsprojekt för forskare tidigt i karriären och forskningsprojekt.