Länkstig

Karin Hårding

Professor

Inst f biol o miljövet -
Zoologen
Besöksadress
Medicinaregatan 18A
413 90 Göteborg
Postadress
Box 463
405 30 Göteborg

Om Karin Hårding

Är universitetslektor i ekologi på institutionen för biologi och miljövetenskap. Hon arbetar med populationsbiologi hos marina däggdjurspopulationer och studerar deras känslighet för miljöfaktorer som sjukdomar, klimatförändringar och jakt. Som metod används inventeringar och matematiska modeller. Projekten är ofta tvärvetenskapliga.

Typiska frågeställningar är:

  • Vilka processer styr upp och nergångar i vilda djurpopulationer?
  • Hur inverkar spatiell struktur, genetik och ålderstruktur på risken för sjukdomsutbrott?

Särskilt fokus ligger på sälpopulationer, främst knubbsäl, gråsäl och vikaresäl och prognoser för populationernas långsiktiga utveckling. Mer information om pågående projekt finns här: https://sites.google.com/view/sealpopulationdynamics/home

Projektsida: https://www.gu.se/forskning/populationsdynamik-och-epidemiologi-hos-naturliga-populationer