Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Karin Hårding

Universitetslektor

Institutionen för biologi och
miljövetenskap
Fax
031-786 26 26
Besöksadress
Medicinaregatan 18A
41390 Göteborg
Postadress
Box 463
40530 Göteborg

Om Karin Hårding

Jag arbetar med ekologi och populationsbiologi. Vi arbetar med frågeställningar som:

-Vilka processer styr upp och nergångar i vilda populationer?

-Hur inverkar spatiell struktur, genetik och ålderstruktur på risken för sjukdomsutbrott?

Jag studerar särskilt sälpopulationer, främst knubbsäl, gråsäl och vikaresäl. Vi använder matematiska modeller och empiriska data för att beskriva hur populationernas långsiktiga utveckling kan komma att se ut.