Göteborgs universitet
Länkstig

Tillgång till infrastrukturen

Välkommen att ansöka om mättid eller provberedningssupport från NMR Centrum.

Svenskt NMR Centrum utgörs av två noder, lokaliserade i Göteborg och i Umeå.

För mer information om tillgänglig instrumentering och expertis, besök respektive nods hemsida, Göteborg här och Umeå här.

Akademiska projekt accepteras efter utvärdering av vetenskaplig kvalitet och görbarhet. För de flesta projekt görs detta av SNCs personal men för större projekt konsulteras SNCs vetenskapliga råd. Projekt från industrin accepteras utan utvärdering.

Support erbjuds på olika nivåer

Access: Användaren styr spektrometern eller använder ett 'walk-up instrument'

Service: SNCs personal utför mätningar efter diskussion/instruktioner med användaren och levererar data, i processad form eller som rådata

Samarbete: Projektet utförs som ett samarbete, typiskt med SNCs personal inblandat i analys av data men kan också involvera planering, pulssekvensimplementering, design av nya pulssekvenser, provberedning, stöd för provproduktion (proteinexpression).

Metabolomik: Slutgiltig provberedning och datainsamling görs alltid av SNCs personal. Graden av stöd för analys diskuteras vid projektstart.

Kostnader

Kostnader tas för användning av både spektrometrar och personal. Metabolomikprojekt ha en kostnadsmodell baserad på ett per-prov-pris. Specifika detaljer kring kostnader hittas på vår gemensamma ansökningsportal HÄR. Olika priser gäller för akademiska respektive industriprojekt. För FBS projekt används en fix avgift för screening där fragmentbiblioteket kommer från SNC.

Akademiska projekt som får mättid inkluderar 10 timmar gratis personaltid (40 timmar för samarbetsprojekt inom metabolomik) för att täcka administration, kommunikation, provhantering, dataprocessning och basal dataanalys. För samarbetsprojekt definieras kostandsmodellen per projekt och för serviceprojekt utgår en timavgift när de 10 fria timmarna överskrids.

Projekt initierade från industrin inkluderar fyra timmar för att täcka administration, kommunikation och basal provhantering.

Avbokningspolicy

Bokning av spektrometertid görs alltid i dialog med varje användare efter att projektansökan mottagits. För att se till att den tillgängliga tiden på spektrometrarna utnyttjas efter bästa förmåga så gäller också en avbokningspolicy. Avbokningar eller förändringar av bokningar kan göras upp till två arbetsdagar före bokningens starttid. För avbokningar eller förändringar som görs efter denna tidpunkt debiteras användaren spektrometertiden (maximalt två dagar) bara om den bokade tiden inte kan utnyttjas av någon annan användare. Vi kommer självklart försöka vårt bästa att möjliggöra ombokningar eller göra tiden tillgänglig för någon annan. Vi tar tacksamt emot information om sannolikheten är hög att ert prov kanske inte kommer vara redo/på plats dagen då bokningstiden startar.