Göteborgs universitet
Bild
Kontrollrummet på Svenskt NMR Centrum
Foto: Anna-Lena Lundqvist
Länkstig

Instrumentering

Svenskt NMR Centrum i Göteborg har för närvarande sju spektrometrar. Alla utgör supraledande magneter kylda med flytande helium och har avancerade detektorer för en bred palett av användningsområden.

Oxford 900 pumpad magnet, Bruker Avance III HD spektrometer

 • 4 kanaler
 • 3 eller 5 mm TCI kallprober
 • 2 mM sukros S/N=1460

Används främst för strukturbiologi

Oxford 800 pumpad magnet, Bruker Avance III HD spektrometer

 • 4 kanaler
 • SampleJet med temperaturkontroll
 • 3 mm TCI kallprob
 • 2 mM sukros S/N 750

Används främst för strukturbiologi, metabolomik och fragmentbaserade screens

Oxford 800 magnet, Bruker Avance III HD spektrometer

 • 4 kanaler
 • SampleJet
 • 5 mm TXO kallprob
 • ASTM 13C S/N 3300

Används främst för strukturbiologi, småmolekyls-NMR och materialvetenskapsprojekt

 

Bruker 700 pumpad magnet, Bruker Avance III spektrometer

 • 4 kanaler 1H/19F/13C/15N
 • 5 mm QCI kallprob
 • SampleJet

Används främst för strukturbiologi, småmolekyls-NMR och fragmentbaserade screens

Varian INOVA NMR spektrometer

 • 3 kanaler
 • 3.2 mm MAS fastfasprob
 • 5mm 1H{13C,15N} pfg prob S/N=839 (EB)
 • 5mm 15N-31P bredbandsprob S/N=44(15N)
 • 10mm bredbandsprob S/N=1605

Används främst inom materialvetenskap

Bruker Avance NEO spektrometer

 • 4-kanals kallprob
 • SampleJet med temperaturkontroll, möjlighet att ställa in individuella temperaturer för varje rack

Används för småmolekyls-NMR, strukturbiologi och metabolomik.

Bruker 600 Avance III NMR spectrometer

 • Certifierad för IVDr
 • 3 kanaler
 • 5 mm RT BBI prob (IVDr)
 • 5 mm diffusionsprob med 1H, 2H och 19F spolar och en maximal gradient på 12 T/m
 • 5mm 1H{13C,15N} pfg prob
 • SampleJet med temperaturkontroll, möjlighet att ställa in individuella temperaturer för varje rack

Används främst inom metabolomik, materialvetenskap och microimaging

400 Mhz Bruker DNP

 • 3.2 mm RT Solid-State MAS probe 1 H X Y with variety of X/Y combinations
 • 3.2 mm DNP MAS probe 1 H X Y with variety of X/Y combinations (15 kHz MAS at 100 K)