Göteborgs universitet
Bild
Foto: Malin Arnesson

Småmolekyls-NMR

NMR är en utsökt metod för att identifiera och karakterisera små molekyler, naturprodukter och peptider. SNC erbjuder expertis och spektrometrar med världsledande 13C-känslighet, optimalt för detektion av 1D och 2D spektra på komplexa småmolekyler eller molekyler med låg löslighet.

NMR kan användas för att konfirmera eller bestämma strukturen för små molekyler. Vi erbjuder expertis och toppmodern utrustning för 1D eller 2D 1H- 13C- eller 15N-detekterade spektra på små organiska molekyler och peptider.

Vi erbjuder online-uppsättning av experiment i iconNMR. För medelhöga till höga provkoncentrationer kan en svit av 1D och 2D 1H, 13C och 15N experiment såsom COSY, TOCSY, NOESY, ROESY, HSQC, HSQC-TOCSY, HSQMBC och HMBC köras inom ett par timmar per prov. För prover med låg koncentration erbjuder vi mätningar på ett 800 MHz instrument utrustat med en TXO kallprob som har väldigt hög 13C-känslighet, optimalt för 13C-detektion (13C ASTM standardprov signal-till-brus på 3300). Prover kan hanteras manuellt eller via automatisering genom SampleJet-provväxlare.

Vår 600MHz spektrometer (white) är utrustad med en diffusionsprob/gradient-stack som kan leverera höga gradientstyrkor i både x, y och z-riktningen. Detta möjliggör diffusions-mätningar och DOSY, även på stora molekylsystem och viskösa lösningar samt för microimaging.

För att förenkla vissa 1H 1D och 2D spektra såsom TOCSY, COSY, NOESY, ROESY och HSQC  erbjuder vi bredbands- och bandselektiv homonukleär 1H-dekoppling för prover av medelhöga till höga koncentrationer.

Mätningar av long-range spin-spin 1H-13C-kopplingar kan  vara användbara för strukturbestämning av små till medelstora molekyler. Vi erbjuder flera HSCMBC och HSQC-metoder för mätningar av dessa, inklusive HSQMBC-TOCSY, HSQMBC-COSY, HSQC-TOCSY utifrån IPAP-approachen.

Vi erbjuder också expertis inom undertryckning av multipla lösningsmedelstoppar på flera sätt för att möjliggöra datainsamling på prover lösta i exempelvis etanol. Metodiken fungerar även för automatiserad uppsättning.

För NMR på små och medelstora molekyler kan selektiv och bandselektiv excitation vara extremt användbart för att kunna samla in 1D-selektiva TOCSY, COSY, ROESY och NOESY-spektra. Vi erbjuder uppsättning av både enkla 1D -selektiva men också 1D kemiskt skift-selektiva experiment vilka möjliggör excitation av toppar även i regioner där det finns överlapp av signaler.