Göteborgs universitet
Bild
Foto: Malin Arnesson
Länkstig

Om oss

Svenskt NMR-centrum är en universitetsgemensam forskningsinfrastruktur vid Göteborgs universitet. Vi är ett nationellt centrum öppet för användare från Sverige och övriga världen. Till NMR-centrum kommer forskare för att med hjälp av NMR-spektroskopi studera allt ifrån proteinstrukturer till olika materialegenskaper och biomarkörer i blod.

Vid centrumet finns tillgång till både instrumentering och service. Svenskt NMR-centrum ska först och främst stödja akademisk forskning lokalt, nationellt och internationellt, samt undervisning. I mån av tid och resurser kan det stödja industriell forskning i Sverige.Sedan 2016 är Svenskt-NMR-centrum en del av SciLifeLab, som är ett nationellt institut för molekylära livsvetenskaper. Fokus för NMR-centrums del ligger här på strukturbiologi, kemisk biologi och metabolomik, det senare ett forskningsområde som kommit starkt under de senaste åren inom livsvetenskaperna. Tack vare finansiering från KAW kunde samtliga högfältssystem uppgraderas under 2013 inom ramen för 'NMR for Life' projektet. Två av systemen har utrustats med provhanteringsrobotar med syfte att kunna mäta stora serier av prover för exempelvis metabolitstudier eller fragmentscreening mot proteiner.