Göteborgs universitet
Länkstig

Metodutveckling

NMR är en övergripande analysteknik, men med en rad olika metoder att använda inom området. Vid Svenskt NMR Centrum arbetar vi aktivt för att utveckla metoderna och det sker i nära samspel med de forskare som använder sig av instrumenten.

Många forskare använder NMR-spektroskopi för att ta reda på molekylstrukturer, andra kanske känner till strukturen och vill istället ta reda på hur ämnen associerar eller aggregerar till varandra. Ofta har metodutvecklingen skett inom en viss tillämpning, men där andra sedan kan använda samma metod för att studera någonting annat.
Svenskt NMR Centrum erbjuder specialistkompetens inom strukturbiologi, metabolomik, kemisk biologi, småmolekyls-NMR och fastfas-NMR. Personalen har erfarenhet av samtliga delar av arbetsprocessen, inklusive provberedning medelst inmärkning av proteiner med isotoper, datainsamling och analys.