Göteborgs universitet
Bild
Länkstig

B. Göran Karlsson, Prof.

Professor och föreståndare för NMR Centrum

Forskningsintressen och ansvar på NMR Centrum

Föreståndare med budget- och personalansvar. Generellt NMR-intresse, särskilt med tillämpningar inom life science, t ex strukturbiologi, metabolomik och kemisk biologi. Försöker nu utveckla nya läkemedel mot Covid-19, studerar proteiners interaktion med NMR metodik och följer noggrant utvecklingen inom DNP-NMR och UF-MAS.

Bild på Göran Karlsson
Göran Karlsson

Vladislav Y. Orekhov, Prof.

Professor

Forskningsintressen och ansvar på NMR Centrum

Professor i biofysik.

Bild på Vladislav Orekhov
Vladislav Orekhov
Foto: Johan WIngborg

Cecilia Persson, Dr.

Förste forskningsingenjör och site manager

Kompetensområden och ansvar på NMR Centrum

Civilingenjör i kemiteknik, spektroskopist. Kontaktperson för strukturbiologi. Aktiv främst inom strukturbiologi.

Ansvarig för bokningar.

Bild på Cecilia Persson
Cecilia Persson

Ulrika Brath, Dr.

Förste forskningsingenjör

Kompetensområden och ansvar på nmr centrum

Civilingenjör i bioteknik, spektroskopist. Aktiv inom alla områden som stöds. Kontaktperson för kemisk biologi och materialvetenskap.

Jämställdhetsansvarig.

Bild på Ulrika Brath
Ulrika Brath

Ashish Kawale, Dr.

Förste forskningsingenjör

Kompetensområden och ansvar på NMR-centrum

Aktiv inom proteinexpression, analys av data från protein-NMR inom strukturbiologi.

Ansvarig för cellfri proteinsyntes inom den VR-RFI-finansierade infrastrukturen PPS.

bild på ashish kawale
Ashish Kawale

Daniel Malmodin, Dr.

Förste forskningsingenjör

Kompetensområden och ansvar på NMR Centrum

Civilingenjör i teknisk fysik. Aktiv främst inom analys av NMR-data inom strukturbiologi och metabolomik.

NBIS-kontakt för metabolomik, miljöansvarig.

Bild på Daniel Malmodin
Daniel Malmodin

Sivanandam Natarajan, Dr.

Förste forskningsingenjör

Kompetensområden och ansvar på NMR centrum

Spektroskopist. Aktiv främst inom strukturbiologi, med fokus på NMR-tekniker för att förstå proteindynamik, enzymkatalys, proteinstabilitet samt struktur och dynamik för paramagnetiska proteiner.

bild på sivanandam natarajan
Sivanandam Natarajan

Anders Bay Nord, Dr.

Förste forskningsingenjör

Kompetensområden och ansvar på NMR centrum

Proteinkemist. Aktiv i främst metabolomik. Kontaktperson för metabolomik och cellfri proteinsyntes.

Arbetsmiljöombud, våtlabansvarig.

Bild på Anders Pedersen
Anders Pedersen

Arthur Pinon, Dr.

Förste forskningsingenjör

Kompetensområden och ansvar på NMR-centrum

Fysikalkemist. Solid-state NMR och DNP-spektroskopist. Ansvar för 400 MHz DNP-systemet.

Arthur Pinon
Foto: Arthur Pinon

Mária Šoltésová, Dr.

Postdoktor

Bild på Maria Soltesova
Mária Šoltésová

Weixiao Yuan Wahlgren, Dr.

Förste forskningingenjör

Kompetensområden och ansvar på NMR-centrum

Civilingenjör i bioteknik. Ansvarig för assayutveckling och screening inom den VR-RFI-finansierade infrastrukturen Chemical Biology Consortium Sweden (CBCS, www.cbcs.se). Aktiv inom NMR fragmentbaserad screening.

bild på weixiao
Weixiao Yuan Wahlgren