Göteborgs universitet
Bild
Länkstig

Cellfri proteinsyntes

Ett egenutvecklat system för cellfri proteinsyntes (CFPS) är tillgängligt vid Svenskt NMR-centrum sedan 2007. Plattformen är nu en del av Proteinproduktion Sverige (PPS).

Det cellfria proteinsyntessystemet vid SNC är nu en del av det VR-finansierade nätverket Proteinproduktion Sverige (PPS), en nationell distribuerad forskningsinfrastruktur som erbjuder högkvalitativa proteinprover från en bred palett av olika expresionssystem.

CFPS erbjuder ett kostnads- och tidseffektivt alternativ för expression och upprening av ett vitt spektrum av olika proteintyper (från lösliga globulära till ostrukturerade eller membranbundna), dirigerat av plasmidtemplat och upprenat translationsmaskineri från E. coli extrakt.  CFPS öppna natur (inga begränsande membran) möjliggör produktion av proteiner som är svåra i andra expressionssystem, exempelvis cytotoxiska proteiner eller proteiner som kräver närvaro av vissa kofaktorer, solubiliseringsreagens, bestämd redoxpotential etc. Förutom det så är CFPS väl lämpat för isotopmärkning (uniformt, selektivt, site-specifikt) av proteiner för NMR-studier.

schematisk bild av cellfri proteinsyntes

Referenser

Isaksson L, Pedersen A. Cell-Free Protein Synthesis of Small Intrinsically Disordered Proteins for NMR Spectroscopy. Methods Mol Biol 2020, 2141:233-245, doi:10.1007/978-1-0716-0524-0_11.

Pedersen A, Hellberg K, Enberg J, Karlsson BG. Rational improvement of cell-free protein synthesis. N Biotechnol 2011, 28:218-224, doi:10.1016/j.nbt.2010.06.015.