Länkstig

Johanna Johannsdottir Damaris

Doktorand

Institutionen för litteratur, idéhistoria och
religion
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
50430 Göteborg

Om Johanna Johannsdottir Damaris

Damaris’ forskningsprojekt utforskar sambanden mellan natursyn och människosyn i debatten kring häxor och häxeri i det tidigmoderna England, särskilt relaterat till föreställningar om ”det naturliga” och ”det preternaturliga”. Avhandlingen undersöker hur naturerfarenheter presenteras och görs begripliga i diskussionen om huruvida människor kan påverka naturens gång, djurliv, hälsa och väderfenomen.