Länkstig

Johanna Johannsdottir Damaris

Doktorand

Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
50430 Göteborg

Om Johanna Johannsdottir Damaris

Jag är doktorand i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs Universitet sedan hösten 2020. Mitt avhandlingsprojekt undersöker hur naturbegreppet omförhandlas när häxeri blir tolkat på nya sätt i en tidigmodern kontext, med särskilt fokus på det engelska 1600-talet. Analysen syftar till att lyfta fram 'naturen' i förgrunnen av häxerinarrativen och att fördjupa vår förståelse för tidigmodern naturfilosofi genom att undersöka hur naturerfarenheter presenterades och förstods i samband med häxeri. Detta innebär att granska fenomen som exempelvis väder, djur och underjordiska miljöer såsom de skildras i det engelska materialet. Jag inkluderar båda de lärda demonologierna och den mindre skrifttypen pamfletter i mitt urval.

Jag har undervisat på Europaprogrammet (EU1110), IL1105 Miljöhistoria och ekokritik, och IL1101 Idéhistoriens huvudlinjer 1.

Under hösten 2020 var jag initiativtagare till den idéhistoriska studenttidskriften IDÉ. Tidskrift för idéhistoria (https://tidskriftenide.com/).

Jag är medlem i Barockakademin och ESSWE (European Society for the Study of Western Esoterism).

År 2024 är jag sammankallande för Tidigmoderna Seminariet vid Göteborgs Universitet.