Göteborgs universitet
Bild
Serenella Iovino, Erin James och Timothy Morton
Serenella Iovino, Erin James och Timothy Morton
Länkstig

EKO 2020 - Litteraturvetenskap, miljö och hållbarhet

Litteraturvetenskaplig ämneskonferens vid institutionen för litteratur, idéhistoria och litteratur, Göteborgs universitet, den 3-4 december 2020.

Kring oss har orden "miljö" och "klimat" fått en ny akut klang, och bildar allt oftare prefix till ord som "ångest" och "förnekelse" likaväl som "aktivism" och "smarthet".

Även inom litteraturvetenskapen vinner forskningsuppgifter som fokuserar på ekologi, natur, miljö, klimat och planetens framtid alltmer mark. Ekokritiska, posthumanistiska och icke-antropocentriska perspektiv driver och kompletterar därtill annan forskning med mål att styra mot en hållbar framtid.

Med konferensen EKO2020 inbjuder vi paperpresentationer, paneldebatter, presentationer och diskussioner som förutsättningslöst inventerar litteraturvetenskapen och dess anknytning till en miljötematik i vid mening.

Litteraturvetenskapen har redan en rik palett med redskap, metoder och frågeställningar som problematiserar människans relationer inbördes såväl som till omgivningen, textens förhållande till verkligheten, kritiska perspektiv som granskar den historiska utvecklingen och teknologierna samt perspektiv som behandlar olika litterära formers estetiska och politiska funktion, för att bara nämna några övergripande fält.

Förutom att framhäva vedertagna metoder, frågeställningar och begrepp i en grönare världs tjänst finns också behov av vetenskaplig förnyelse. Hur kan metoder, frågor och inte minst historieskrivning se ut som bättre utforskar, adresserar och representerar miljö- och hållbarhetsfrågor inom litteraturvetenskapen?

Plenarföreläsare:

Professor Timothy Morton, Rice University, USA, författare till bl.a. Ecology without Nature (2007), Dark Ecology: For a Logic of Future Coexistence (2016), Humankind: Solidarity with Nonhuman People (2017) och Being Ecological (2018) m.fl.

Professor Erin James, University of Idaho, författare till The Storyworld Accord: Econarratology and Postcolonial Narratives (2015).

Professor Serenella Iovino, Professor of Italian Studies och Environmental Humanities vid University of North Carolina, Chapel Hill, USA och har gett ut Material Ecocriticism (2014) och är organisatör för EASLCE.

Morton, James och Iovino kommer att vara med oss på digital länk. Efter föreläsningarna kommer det att finnas möjlighet att diskutera och ställa frågor till föreläsarna. Även andra intresserade kommer att kunna anmäla sig att delta på dessa föreläsningar.

Inlägg kan exempelvis anknyta till något av följande men är inte begränsade till:

• Natur-, miljö- och materialitetsskildringar
• Ekopoesi och topopoetik
• Cli-fi, dystopi och postapokalyptiska visioner
• Utopiforskning
• Idylldiktning
• Miljörättvisa
• Affektstudier
• Miljö och teknologi
• Biosemiotik
• Litteraturens kulturella ekologi och läsarorienterade perspektiv
• Slow research/science
• Ekomarxism
• Postkolonial ekokritik
• Dark ecology
• Blå ekokritik/litterär thalassologi
• Plant narratology
• Ekofeminism, nymaterialism och material ecocriticism
• Human animal & critical animal-studies

Konferensen hålls vid Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet, den 3-4 december 2020 (digitalt). Vi välkomnar förslag till papers, paneler, workshops eller andra presentationer senast den 15 augusti 2020. Abstracts på 100-300 ord, inklusive specifikation om tekniska önskemål, skickas till eko2020@lir.gu.se

Doktorandworkshop

I anslutning till konferensen, den 2 december, kommer det att arrangeras en doktorandworkshop med efterföljande postseminarium. Någon av våra keynotes kommer också att medverka denna eftermiddag. Alla doktorander, oavsett litteraturvetenskaplig inriktning, är hjärtligt välkomna.

Frågor skickas till Camilla Brudin Borg camilla.brudin.borg@lir.gu.se

Navigate to video: Timothy Morton: "All literature is Ecological"
Video (49:28)
Timothy Morton: "All literature is Ecological"

Med anledning av Covid-19

Konferensen kommer att hållas digitalt.

Kontakt: camilla.brudin.borg@lir.gu.se