Länkstig

Camilla Brudin Borg

Universitetslektor

Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
C643
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Camilla Brudin Borg

Camilla Brudin Borg (f.1965), är fil. dr i litteraturvetenskap och fil. kand. i japanska, verksam som lärare, forskare vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion där hon undervisar i litteraturvetenskap med inriktning på relationen mellan litteratur och natur i genrer som SF, utopi, dystopi och klimatfiktion (cli-fi) där teman som antropocen, hållbarhet, klimat- och miljöfrågor, klimat-katastrofer är vanliga, men också visioner om ett föreställt bättre liv och vägar till en samhällsomställning.

Hon disputerade 2005 på avhandlingen Skuggspel: Mellan bildkritik och ikonestetik i Lars Gyllenstens författarskap, en studie av bilden och dess funktion i Lars Gyllenstens författarskap. Avhandlingen tar särskilt upp författarens litterära arbete med att med metaforernas och bildkritikens hjälp påverka samtida debatt och föreställningar. Hon har även som postdoc-projekt studerat svenska kvinnliga författares interaktion med Søren Kierkegaards idéer och författarskap och var under 2 år knuten till Søren Kierkegaard Centret i Köpenhamn (2006-08),

Under 2007-2008 var Camilla Brudin Borg redaktör och ansvarig utgivare (2008) för Tidskrift för litteraturvetenskap som gav ut temanummer om Jacques Rancière, performativitet, intermedialitet samt litteratur och politik. TFL går från och med 2008 att läsa på nätet: http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/tfl

Brudin Borgs forskningsområden ligger framförallt inom ekokritik, dvs litteraturstudier med inriktning på hållbarhet, framtid, ekologi och natur.

Forskningsintressen

  • Ekokritik
  • Vandringsforskning
  • Framtidsstudier och medborgarfoskning
  • Intermedialitet, meta-bilder, metafor, ikoner
  • Romantiken, föreställningar om originalitet, imitation och intertextualitet
  • Modernitet och postmodernitet
  • Japansk kulturhistoria – äldre och nyare: (wabi-sabi, manga, Sailor Moon och fanfiction)
  • Författare: Lars Gyllensten, Søren Kierkgaard, Victoria Benedictson, Sofie Adelsparre

Pågående forskning

Vandringsledernas berättelser

Projektet undersöker berättande om pilgrimsvandring till Santiago de Compostela och äventyrsvandring genom att kombinera textanalytiska metoder med intervjustudier och deltagande observation.

Projektet har fått stöttning av Kungliga Vetenskaps- och vitterhets-Samhället, Birgit och Gad Rausings stiftelse, Martina och Wilhelm Lundgrens stiftelse

Avslutade forskningsprojekt

Den kvinnliga läsaren och Søren Kierkegaard (2006-2013)

Den svenska Kierkegaardreceptionen har tidigare kartlagt hur företrädesvis de manliga svenska författarna har inspirerats av Kierkegaards tänkande. Men om de mångtaliga svenska författarinnor som på likande sätt hängivet har engagerat sig i Kierkegaards texter är inte mycket känt. Syftet med projektet är att utforska hur svenska kvinnliga författare har mottagit Søren Kierkegaards författarskap samt att infoga dessa författarinnor i litteraturhistorieskrivningen. Den svenska receptionshistorien om Søren Kierkegaards betydelse i Sverige kommer genom detta projekt att radikalt anta en ny skepnad. Studien är en receptionsstudie som använder sig av litteraturhistoriereviderande, genusteoretiska och didaktiskt inriktad metoder. Projektet har delvis finansierats av VR och bedrivits på Sören Kierkgaard Forskningscenteret i Köpenhamn.

Individ, subjekt och tradition i Lars Gyllenstens författarskap (2000-2005)

Projektet som var ett samarbete med fil.dr. Hans-Erik Johannesson och finansierades av HFSR (numer VR), är avslutat och redovisat i form av avhandlingen: Skuggspel. Mellan bildkritik och ikonestetik i Lars Gyllenstens författarskap, (Diss. 2005, Göteborg), Artos/Norma Bokförlag, Skellefteå 2005.

Skuggspel. Mellan bildkritik och ikonestetik i Lars Gyllenstens författarskap behandlar Lars Gyllenstens Camera obscura, Carnivora, I skuggan av Don Juan och Skuggans återkomst, vilka samläses med författarens ständigt pågående kritiska verksamheten i dagspress och andra media. Det ideologiska och ideologikritiska syftet med de gyllenstenska texterna undersöktes med hjälp av metoder från kulturstudier med intermedial inriktning såsom metaforanalys och dekonstruktion samt receptionsteori. Avhandlingen vill historisera och problematisera Gyllensten ikonoklastiska eller bildkritiska arbete, med hjälp av vilken han successivt kom att positionera sig mot den strikt vänsterideologiska hållningen under 1970- och 80-talen. Undersökningen omvärderar radikalt bilden av författaren och kritikern Lars Gyllensten och hans samhällskritiska arbete. Avhandlingen belönades med Svenska Akademiens stipendium ur Stina och Erik Lundbergs stiftelse 2005.

Undervisning

Camilla Brudin Borg har undervisar i litteraturvetenskap från grund- till avancerad nivå och handleder doktorander. Hennes huvudsakliga intresseområden är inom ekokritik, vandrings- och framtidsstudier.