Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Camilla Brudin Borg

Universitetslektor

Institutionen för litteratur, idéhistoria och
religion
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
C643
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Studievägledare

Institutionen för litteratur, idéhistoria och
religion
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
C643
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Camilla Brudin Borg

Huvudsakliga arbetsuppgifter

  • Universitetslektor
  • Studievägledare litteraturvetenskap och teaterstudier

Camilla Brudin Borg (f.1965), är fil. dr i litteraturvetenskap och fil. kand. i japanska, verksam som lärare, forskare och studievägledare vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion. Hon disputerade 2005 på avhandlingen Skuggspel: Mellan bildkritik och ikonestetik i Lars Gyllenstens författarskap, en studie av bilden och dess funktion i Lars Gyllenstens författarskap. Avhandlingen tar särskilt upp författarens syfte att med metaforernas och bildkritikens hjälp påverka samtida debatt och föreställningar. Hon har även som postdoc-projekt studerat kvinnliga författares användning av Søren Kierkegaards idéer och författarskap och var under 2 år knuten till Søren Kierkegaard Centret i Köpenhamn (2006-08), samt med ett kortare projekt om japansk manga och föreställningar om originalitet och plagiat (2011-12) tillsammans med Christina Olin-Scheller (KAU). Under 2007 – 2008 var Camilla Brudin Borg redaktör och ansvarig utgivare (2008) för Tidskrift för litteraturvetenskap där redaktionen gav ut temanummer om Jacques Rancière, performativitet, intermedialitet samt litteratur och politik. TFL går från och med 2008 att läsa på nätet: http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/tfl

Brudin Borg har undervisat i litteraturvetenskap (grund- och avancerad nivå) och på lärarutbildningen sedan 2001 och är specialicerad mot ekokritik och environmental humanities.

Hon är anställd som Studievägledare i litteraturvetenskap och teaterstudier.

Forskningsintressen

  • Ekokritik
  • Vandring och new materialism
  • Reception, tolkning och läsning
  • Intermedialitet, meta-bilder, metafor, ikoner
  • Romantiken, föreställningar om originalitet, imitation och intertextualitet
  • Modernitet och postmodernitet
  • Japansk kulturhistoria – äldre och nyare: (wabi-sabi, manga, Sailor Moon och fanfiction)
  • Författare: Lars Gyllensten, Søren Kierkgaard, Victoria Benedictson, Sofie Adelsparre

Pågående forskning

Copy Act (start 2012)

Det blivit allt vanligare att unga kopierar texter och material från olika källor på internet på sin fritid och i skolan. De unga befinner sig idag i en skärningspunkt mellan olika miljöer där uppfattningar om kopiering tydligt går isär. Gränsen om var det egenhändigt producerade och det kopierade går verkar därför vara under omförhandling. I skolan kallas imitation och kopiering ofta för fusk, medan samma aktiviteter inom exempelvis digitala nätgemenskaper är en förutsättning för kreativiteten. Copy Act är ett projekt under utveckling i samarbete med Docent Christina Olin-Scheller (KAU) och Fil.dr. Christian Mehrstam (HV).

Projektet Copy Act undersöker unga nätanvändares föreställningar om imitation, plagiering och originalitet genom att följa betaläsning och fanfictionskrivande kring den populära flickmangan Sailor Moon. Mot bakgrund av den europeiska moderniteten (som starkt påverkas av föreställningar från romantiken), respektive det traditionellt japanska/asiatiska perspektivet på kopiering, vilka representerar två olika sätt att se på imitation, studerar vi i projektet vad som påverkar en ung människas uppfattningar om och attityder till kopiering. Syftet är att begreppsliggöra det spänningsförhållande och den komplexitet som idag omgärdar olika uppfattningar om originalitet och imitation i unga människors skapande aktiviteter. Vi avser att med ett sociokulturellt, socioretoriskt och retoriskt textanalytiskt perspektiv undersöka deltagarkulturer som unga deltar i on- och offline och utifrån dessa utveckla begrepp för att öka och nyansera förståelsen kring identitetsskapande i relation till originalitet och imitation.

Den kvinnliga läsaren och Søren Kierkegaard (start 2006)

Den svenska Kierkegaardreceptionen har tidigare kartlagt hur företrädesvis de manliga svenska författarna har inspirerats av Kierkegaards tänkande. Men om de mångtaliga svenska författarinnor som på likande sätt hängivet har engagerat sig i Kierkegaards texter är inte mycket känt. Syftet med projektet är att utforska hur svenska kvinnliga författare har mottagit Søren Kierkegaards författarskap samt att infoga dessa författarinnor i litteraturhistorieskrivningen. Den svenska receptionshistorien om Søren Kierkegaards betydelse i Sverige kommer genom detta projekt att radikalt anta en ny skepnad. Studien är en receptionsstudie som använder sig av litteraturhistoriereviderande, genusteoretiska och didaktiskt inriktad metoder. Projektet har delvis finansierats av VR och bedrivits på Sören Kierkgaard Forskningscenteret i Köpenhamn.

Avslutade forskningsprojekt

Individ, subjekt och tradition i Lars Gyllenstens författarskap (2000-2005)

Projektet som var ett samarbete med fil.dr. Hans-Erik Johannesson och finansierades av HFSR (numer VR), är avslutat och redovisat i form av avhandlingen: Skuggspel. Mellan bildkritik och ikonestetik i Lars Gyllenstens författarskap, (Diss. 2005, Göteborg), Artos/Norma Bokförlag, Skellefteå 2005.

Läs mer om avhandlingen på Artos/Norma bokförlags webbplats

Avhandlingen Skuggspel behandlar Lars Gyllenstens Camera obscura, Carnivora, I skuggan av Don Juan och Skuggans återkomst, vilka samläses med författarens ständigt pågående kritiska verksamheten i dagspress och andra media. Det ideologiska och ideologikritiska syftet med de gyllenstenska texterna undersöktes med hjälp av metoder från kulturstudier med intermedial inriktning såsom metaforanalys och dekonstruktion samt receptionsteori. Avhandlingen vill historisera och problematisera Gyllensten ikonoklastiska eller bildkritiska arbete, med hjälp av vilken han successivt kom att positionera sig mot den strikt vänsterideologiska hållningen under 1970- och 80-talen. Undersökningen omvärderar radikalt bilden av författaren och kritikern Lars Gyllensten och hans samhällskritiska arbete. Avhandlingen belönades med Svenska Akademiens stipendium ur Stina och Erik Lundbergs stiftelse 2005.

Undervisning

Camilla Brudin Borg har undervisat i litteraturvetenskap från grund- till avancerad nivå sedan 2001 och även på lärarutbildningen mot yngre åldrar vid Göteborgs universitet och Karlstad universitet (2009–10), på gymnasielärarutbildningen samt handlett examensarbeten med såväl litteraturvetenskaplig som didaktisk inriktning. Har utvecklat kurserna ”Den berättande och läsande människan” (lärarutbildningens Svenska mot yngre åldrar, KAU), ”Mellan text och bild” (Läskurs på avancerad nivå, 2009, KAU), ”Swedish Literature” (2010, KAU), ”Ekokritik” (läskurs, avancerad nivå GU 2012) samt arbetat med programplanering av en ny kulturvetarlinje vid Karlstads universitet 2009.