Göteborgs universitet

Aktivitetslista

Här kan du läsa mer om våra aktiviteter för arbete med miljö och hållbarhet under 2021.

  • Student- och forskarutbyte med Stellenbosch University i Sydafrika främjar kompetensutveckling inom hållbar utveckling.

  • Institutionsrådet behandlar och granskar alla kurser utifrån hållbarhetsmärkningsaspekten.
  • Institutionen bidrar ekonomiskt till Institutionens/fakultetens eko-seminarium som engagerar och kompetensutvecklar både lärare och studenter. Verksamheten och seminariet drivs av en grupp anställda.
  • Institutionen uppmuntrar till projektansökningar som tar sikte på utlysningar från forskningsfinansiären Formas och FN:s 17 global mål.

  • Vid alla tillställningar som institutionen anordnar, exempelvis konferenser och seminarier, serveras endast vegetarisk mat.