Länkstig

Björn Andersson

Administratör

Institutionen för litteratur, idéhistoria och
religion
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
C640
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Björn Andersson

Huvudsakliga arbetsuppgifter

  • Inköp
  • Bibliotek
  • Infrastruktur
  • Miljörepresentant

Avhandlingsprojekt

Doktorand i litteraturvetenskap.

Avhandlingen behandlar Lars Gustafssons tidiga romaner (1959-1966). Den kommer att bestå av tre delar. I den första (”I berättelserna”), gör jag en narratologisk och genremässig analys av de berättartekniskt lekfulla texterna. I den andra (”Ur berättelserna”), lyfter jag fram den modernitetskritik som kommer till uttryck såväl tematiskt som formmässigt och det alternativ som ställs fram. Romanerna utmanar samtidens betoning av instrumentellt förnuft, rationalitet och individualism. Istället gestaltar berättelserna att en människa blir människa genom sina relationer med andra och därigenom får en plats i världen, istället för att endast vara en observatör utanför den. Formmässigt innebär det en kritik av realismen och istället ett försvar för fabulerandet och estetisk pragmatism. I den sista delen (”Bortom berättelserna”), vidgar jag perspektivet och tar mig via Gustafssons litteraturkritiska verksamhet ut till den samtida debatten som jag slutligen sätter in i ett såväl idémässigt som mer materialistiskt sammanhang.