Göteborgs universitet
Bild
matarv
#matarv #matsomkulturarv #matarvsbok #röktsik #fisketraditioner
Foto: Jenny Högström Berntson
Länkstig

Ny antologi under arbete: Matarvsbok II

Under 2021 publicerades antologin Matarv: berättelser om mat som kulturarv. Antologin gavs ut av Kulturarvsakademin, Centrum för kritiska kulturarvsstudier vid Göteborgs universitet, tillsammans med partners inom kulturarvssektorn. Boken var ett resultat av flera års samarbete under plattformen #matarv. Vi siktar nu på att ge ut en uppföljare till antologin, även denna gång med fokus på mat och kulturarv.

Mat kan som kulturarv vara både något traditionellt, samtida och levande på en gång. I och kring mat samlas minnen, smaker och dofter, traditioner, praktiker och rutiner, men också maktstrukturer, stigmatisering och oro. Matarv kan kopplas till många skilda företeelser och därmed också studeras ur många olika perspektiv och inom ramen för skilda discipliner. Inom plattformen #matarv ser vi gärna att ämnet mat och kulturarv betraktas med en tvärvetenskaplig utgångspunkt.

Måltidsätande kan vara en multisensorisk upplevelse. Många känner till uttrycket "äta med ögonen". Doften av mat, eller känslan av en perfekt tillagad Tiramisu, kan väcka minnen från barndomen eller från den där fantastiska (eller misslyckade) semestern... I denna antologi vill vi fånga upp olika perspektiv på mat som kulturarv men med fokus på tre teman: Matminnen och identitet, Matarv och turism, Mat från sjö och land.

Mat spelar en viktig roll för människors identitetsskapande. Sättet på vilket man äter inom en viss grupp kan bidra till att skapa eller befästa olikheter, likheter och hierarkier. Mat och ätande kan vara något inkluderande men också något exkluderande. Mat kan helt enkelt fungera som en viktig identitetsmarkör.

Matturism är ett fenomen som har varit i tillväxt under de senaste decennierna (åtminstone före pandemin). Enligt World Food Travel Association (WFTA) definieras matturism som "jakten på och njutningen av unika och minnesvärda mat- och dryckesupplevelser både när och fjärran". Men hur syns detta fenomen inom turistindustrin i Sverige? Vilka exempel finns på hur en gastronomisk turistindustri anknyter till mat som kulturarv?

Alltmer uppmärksamhet riktas också mot en sund och ekologiskt hållbar matproduktion. Krav på nya strategier för hållbar odling både på land och i vatten utmanar till olikartade lösningsförsök. Hur ser sambandet mellan matarv och hållbara livsmedelsval ut - och hur kan detta samband kopplas till globala utmaningar? Och vilka goda exempel kan vi ta med oss från andra kulturer och från äldre tider?

Call for Abstracts - deadline passerat

Antologin har arbetstiteln Matarv: förr, nu och för framtiden

Intresset för Matarv: berättelser om mat som kulturarv, och Matarvspodden som släpptes i november 2021 har varit stort både inom och utom akademin. Vi siktar nu på att ge ut en uppföljare till antologin, även denna gång med fokus på mat och kulturarv.

Vi önskar en blandning av bidrag från akademin (universitet och högskolor) och kulturarvsinstitutioner (museer, arkiv, hembygdsföreningar etc.).

Den röda tråden i boken är MAT SOM KULTURARV. Vi ser gärna att bidragen knyter an till något av dessa teman:
Mat från sjö och land
Matarv, trender och turism
Minnen, identitet och förhållningssätt till mat

Viktiga datum mm.

Deadline för abstracts: 28 februari 2022
Accepterade bidrag meddelas: 31 mars 2022

Deadline för artikel: 31 augusti 2022

Abstract om max 200 ord sändes till anita.synnestvedt@archaeology.gu.se och jenny.hogstrom@gu.se