Bild
Bild med tillstånd från Center for Bionics and Pain Research
Bild med tillstånd från Center for Bionics and Pain Research
Länkstig

Center for Bionics and Pain Research

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projekttid
2020 - pågående
Projektägare
Chalmers, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Finansiär
Stiftelsen Promobilia, IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse, se länk till hela listan längre ner

Kort beskrivning

Center for Bionics & Pain Research är ett tvärvetenskapligt centrum med de tre parterna Chalmers, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Det övergripande målet är att utveckla medicinteknik och behandlingsmetoder för att återställa förlorade känsel- och rörelsefunktioner, exempelvis hos människor som amputerat en kroppsdel eller drabbats av nervskador, samt att lindra smärta som kan uppstå på grund av den sensomotoriska funktionsnedsättningen. Sensomotorik handlar om människans sinnen i kombination med kroppens förmåga till rörelse.

Center for Bionics and Pain Research

Max Ortiz Catalan, docent vid enheten för bionik vid institutionen för elektroteknik, Chalmers, samt föreståndare för Center for Bionics and Pain Research, maxo@chalmers.se

Carina Reinholdt, chef för verksamhetsområde Handkirurgi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, carina.reinholdt@vgregion.se 

Anna Nilsdotter, chef för verksamhetsområde Ortopedi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, anna.nilsdotter@vgregion.se

Ola Rolfson, professor i ortopedisk kirurgi, vid institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, ola.rolfson@gu.se

Peter Dahm, chef för verksamhetsområde Anestesi Operation Intensivvård, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, peter.dahm@vgregion.se

Forskarteamet i Mölndal skapar tankestyrda proteser

Mölndals-Posten, maj, 2021 | För snart sex år sedan hyvlades Tonney Forsbergs arm av i en arbetsplatsolycka. Nu är han en av fem i världen som bär en tankestyrd robotarm, med teknik tillverkad av ett forskarteam med högkvarter i Mölndal

Media Coverage Of Select Projects on CBPRs webpage

Här kan du ta del av ett webinar som handlar om CBPR's forskning, mål och visioner

Länk till webinaret

Alexander Thesleff - Elektroteknik
​Titel: Neuromusculoskeletal interfacing of lower limb prostheses - Läs en sammanfattning

Find out what studies you can participate in
Link to CBPRs webb page to find out more about participating

Master's and doctoral thesis projects - CBPR

Do you want to make a Master's or a doctoral thesis project?

Look here for more information, options and career opportunities at CBPR's web page