Länkstig

Center for Bionics and Pain Research

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projekttid
2020 - pågående
Projektägare
Chalmers, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Finansiär

Kort beskrivning

Center for Bionics & Pain Research är ett tvärvetenskapligt centrum med de tre parterna Chalmers, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Det övergripande målet är att utveckla medicinteknik och behandlingsmetoder för att återställa förlorade känsel- och rörelsefunktioner, exempelvis hos människor som amputerat en kroppsdel eller drabbats av nervskador, samt att lindra smärta som kan uppstå på grund av den sensomotoriska funktionsnedsättningen. Sensomotorik handlar om människans sinnen i kombination med kroppens förmåga till rörelse.

Uppdatering / update 25 April 2024

Verksamheten vid Center for Bionics and Pain Research (CBPR) är pausad och under utredning, i samråd mellan huvudmännen Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
För frågor: info@sahlgrenska.gu.se

Operations at the Center for Bionics and Pain Research (CBPR) are currently paused and under investigation. These measures have been taken in consultation between the three principals: Chalmers University of Technology, University of Gothenburg, and Sahlgrenska University Hospital.
For questions: info@sahlgrenska.gu.se