Bild
Logotyp COVINFORM forskningsprojekt
Länkstig

COronavirus Vulnerabilities and INFOrmation dynamics Research and Modelling (COVINFORM)

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
50 390 350 SEK
Projekttid
2020 - 2023
Projektägare
SYNYO

Kort beskrivning

COVINFORM som är ett 3-årigt Horizon2020-projekt finansierat av EU-kommissionen. Projektets syfte är att genomföra en tvärvetenskaplig utvärdering av hur regering och myndigheter, sjukvården och samhället i stort har hanterat, informerat och kommunicerat kring COVID-19 samt att skapa en digital verktygslåda för hantering av kommande pandemier.

Bakgrund

Politiker och folkhälsoexperter är överens om att COVID-19 haft oproportionerliga effekter på utsatta personer och grupper i samhället. Även i länder som satt in kraftfulla insatser mot viruset så har utbrottet och dess följder särskilt påverkat livsvillkoren för redan utsatta sociala grupper i samhället. På sikt riskerar pandemin att bidra till ökad ojämlikhet och polarisering i samhället. En komplicerande faktor är sambanden mellan hälsa och socioekonomisk sårbarhet. En annan är riskernas komplexitet i samtida socioekologiska system.

Metoder och mål

COVINFORM-projektet använder sig av teorier om intersektionalitet och avancerad systemanalys i en tvärvetenskaplig studie av hur regering, hälsovårdsmyndigheter och samhället i stort har hanterat, informerat och kommunicerat kring COVID-19.

Projektet bedriver forskning på tre nivåer:

 1. I EU27-länderna plus Storbritannien kommer kvantitativa sekundärdata att analyseras och modeller att utvecklas
 2. Officiell dokumentation på nationell nivå och i minst ett lokalsamhälle analyseras och jämförs i 15 utvalda länder
 3. Nya empiriska data samlas in och analyseras i tio utvalda lokalsamhällen genom såväl traditionella som innovativa kvantitativa och kvalitativa metoder (t.ex. visuell etnografi, deltagande etnografi och automatiserad analys av videoinnehåll).

Vidare kommer projektet att utvärdera framgångsrik krishantering i ett antal lokalsamhällen genom fallstudier som inkluderar olika vetenskapliga discipliner (social epidemiologi, arbetsmarknadsstudier, migrationssociologi etc.) och berör olika utsatta grupper (COVID-19-patienter, utsatta familjer, migranter, vårdpersonal, etc.).

Projektets slutliga mål är att utveckla en digital portal för aktörer inom regering, hälsosektor och civilsamhälle med en visuell verktygslåda som integrerar datamängder, index och indikatorer, kartor, modeller, primära forskningsresultat och fallstudier, empiriskt grundad policyvägledning och verktyg för kreativ bedömning.

JMG:s del i COVINFORM

Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) medverkar i COVINFORM från Göteborgs universitet, och kommer främst att bidra med analyser och utvärdering av hur myndigheter kommunicerat och informerat om pandemin.

Publicerat av JMG i COVINFORM-projektet

Mer information om COVINFORM

Projektet pågår 2020–2023 och är finansierat av EU-kommissionen. Budget är 50 390 350 SEK.

Projektledare är SYNYO i Österrike, och projektet har 17 deltagare från tolv länder.

 • SYNYO, Österrike
 • Organisation for Economic and Co-operation and Development, Frankrike
 • Magen David Adom in Israel
 • Ayuntamiento de Madrid, Spain
 • Università Cattolica del Sacro Cuore, Italy
 • Sinus Markt- und Sozialforschung, Tyskland
 • Trilateral research, Storbritannien
 • Kentro Meleton Asfaleias, Grekland
 • Factor Social, Portugal
 • Österreichisches Rotes Kreuz, Österrike
 • Media Diversity Institute, Storbritannien
 • Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania, Rumänien
 • Universiteit Antwerpen, Belgien
 • Sapienza Università di Roma, Italien
 • Universidad Rey Juan Carlos, Spanien
 • Swansea University, Storbritannien
 • Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG), Göteborgs universitet, Sverige

Läs mer på projektägaren SYNYO:s webbplats för COVINFORM