Länkstig

Ökad efterfrågan på JMG:s digitala plattform för vetenskapliga konferenser

När universitetets verksamhet styrts om till distans, så ökar efterfrågan på smarta lösningar också för vetenskapliga konferenser på distans.

Det märker professor Mats Ekström och Amanda Waldenström, doktorand vid JMG, Göteborgs universitet, som häromåret tog fram en digital plattform för forskarkonferenser.

Porträtt Mats Ekström– Då hade vi inte en tanke på att ett virus skulle sätta stopp för fysiska möten och konferenser, utan det var framförallt av miljöskäl som vi bestämde oss för att ta fram plattformen. Forskares resande till och från konferenser står för en väsentlig del av universitetens klimatpåverkan och det är hög tid för universiteten att på allvar ställa om, säger Mats Ekström.

De senaste åren har antalet konferenser och flygresor ökat kraftigt inom akademin. Enbart vid Göteborgs universitet steg den totala mängden koldioxidutsläpp med 20 procent mellan 2008 och 2016. Trenden är liknande bland landets övriga universitet.

– Men nu, i coronatider, kan plattformen dessutom komma till stor nytta när vi måste distansera oss, konstaterar Mats Ekström som har fått ett flertal förfrågningar om plattformen från forskarkollegor vid Göteborgs universitet och andra lärosäten.

– Det är enkelt att använda plattformen och alla instruktioner ligger på nätet.

Han hjälper gärna till och svarar på frågor från den som vill testa.

Forskare från hela världen sparade tid, pengar och miljö

Själv använde Mats Ekström plattformen tillsammans med kollegor i samband med en konferens på temat ”Truth, facts, and fake: The shifting epistemologies of news in a digital age”.

– Vi var 28 forskare från olika världsdelar som deltog under tio dagar.

Utifrån den digitala plattformen organiserade de en kombination av aktiviteter, såsom plenarföreläsningar, presentationer av forskningsresultat, skriftliga kommentarer, diskussioner i realtid etc.

– Det var enkelt för deltagarna att vara med i de olika aktiviteterna direkt från plattformen. Alla kunde delta vid olika tidpunkter och platser. Och vi sparade både tid och pengar.

Han anser att en stor fördel med konferensen var de fördjupade diskussionerna som pågick i olika former under flera dagar.

– Dessutom bidrog vi förstås till ett vetenskapligt utbyte med mindre klimatpåverkan förstås!

Vill du veta mer?

Läs mer om plattformen och hur den fungerar på JMG:s webb.

Har du frågor, tveka inte för att kontakta Mats Ekström, professor vid JMG: e-post: mats.ekstrom@jmg.gu.se

Här kan du läsa fler texter av och om JMG:s forskare i coronatider.