Bild
Projekt Deciphers profilbild
Länkstig

DECIPHER

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
19 069 000
Projekttid
2021 - 2024
Projektägare
Technische Universität Ilmenau and the German Federal Institute of Risk Assessment (BfR).

Kort beskrivning

DECIHPER är ett internationellt forskningsprojekt som ska analysera och jämföra risk- och kriskommunikationen från statliga myndigheter och medier i sju länder under covid-19-pandemin.

Forskare från Tyskland, Italien, Nederländerna, Spanien, Sverige, Storbritannien och USA samlar och analyserar data för att dechiffrera pandemins offentliga sfär och dess inverkan på befolkningens förmåga att skydda sig mot covid-19.

Svensk representant i projektet är professor Bengt Johansson vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG), Göteborgs universitet. Han är gästprofessor vid universitetet i Ilmenau, Tyskland, som driver projektet.

Bengt Johansson är även en av åtta så kallade Mercator Fellows i DECIPHER-projektet, som dels ska bidra med expertis om pandemins utveckling i respektive länder, dels som experter inom risk- och kriskommunikation hjälpa till med allt från forskningsdesign till att publicera forskning.