Länkstig

Ny rapport och seminarium om journalistik i coronans tid

På årsdagen av att WHO deklarerade att covid19-smittan är en pandemi presenterade Institutet för mediestudier skriften Journalistik i coronans tid.
JMG:s forskare, lärare och studenter har bidragit till en stor del av rapporten med texter om hur journalistiken klarat av att skildra och granska framförallt första vågen av samhällssmittan.

Snart har vi levt med sjukdom, död och restriktioner på ett sätt ingen nu levande upplevt förr. Covid19-smittan förklarades officiellt som en pandemi 11 mars 2020. Och samma datum i år publicerar Mediestudier en rapport om hur svensk journalistik hanterat pandemibevakningen:

Hur kritisk har den varit? Vad handlade bevakningen om? Vilka artiklar väckte reaktioner i sociala medier? Litade befolkningen på journalistiken? Vad tyckte journalisterna själva? 

Sju kapitel av JMG:s studenter

Flera av JMG:s forskare medverkar i rapporten: Bengt Johansson, Marina Ghersetti, Peter Dahlgren, Ulrika Andersson och Emil Östlund.

Även JMG:s studenter står för flera kapitel som de skrivit utifrån sina kandidatuppsatser:

  • Intensivvårdspersonalen: ofrivilliga hjältar i medierna? Ellinor Ekdahl, Dennis Morton och Embla Starke Sundén.
  • All makt åt Tegnell – vår statsepidemiolog. En studie av hur Anders Tegnell beskrivits och vilka roller han tilldelats i Aftonbladet och Dagens Nyheters coronarapportering. Jesper Ahlcrona och Wilma Granström.
  • Tegnell tar över bilden av Sveriges coronastrategi i utländska medier. Klara Alster och Julia Wide
  • Svensk rapportering framställer USA och Ryssland negativt. Alva Bergland och Moa Haltorp.
  • Ungas nya nyhetsvanor och oro för framtiden. Tove Christensen, Oskar Sundström och Hanna Thorn.
  • En inställd match är också en match. Daniel Dewerud, Adam Fröberg och Heino Ollin.
  • Liveflödet i fokus för framtidens krisjournalistik. Linnea Olsson Magnholt och Vilma Stockvall Carlsson.

Se seminariet och hämta rapporten

Rapporten presenterades på ett seminarium hos Institutet för mediestudier. Du kan se seminariet i efterhand här: https://youtu.be/DAxPT3bZcPg

Du kan hämta hela rapporten som pdf här: https://mediestudier.se/wp-content/uploads/2021/02/Journalistik-i-coronans-tid_sammanslagen_webb.pdf