Göteborgs universitet
Bild
tecknad bild på drake vars huvud och klor sticker upp ur skorstenar
Tecknad bild av Anna Nygren, lärare på kursen "Autistiskt skrivande och läsande".
Foto: Anna Nygren
Länkstig

Delta i skrivkurs: Autistiskt skrivande och läsande

Autistiskt skrivande och läsande är en skrivkurs för dig som identifierar dig på autismspektrat. Kursen ges inom ramen för forskningsprojektet ”Autistiskt skrivande: att återta ett annat modersmål”. Avslutad kurs berättigar till kursintyg, men är inte studiemedelsberättigad och ger inte högskolepoäng.

Navigate to video: Delta i skrivkurs: Autistiskt skrivande
Video (1:58)
Delta i skrivkurs: Autistiskt skrivande

Du kan ha skrivit mycket förut eller vara ny i skrivandet, huvudsaken är att du vill läsa och skriva i relation till dina kurskamrater och att du är intresserad av autistiskt skrivande.

Autistiskt skrivande kan vara texter skrivna av autister, det kan vara texter med ett autistiskt språk eller ett autistiskt sätt att förhålla sig till orden. Det kan vara självbiografier, romaner och dikter. Autistiskt skrivande kan också vara vetenskaplig text, dramatik eller Science Fiction. Eller en blandning!

I kursen presenteras du för autistiska perspektiv, både teoretiska och skönlitterära. Genom olika teman får du testa att skriva i olika former. Genom att läsa och få feedback från de andra i kursen utvecklas ditt skrivande. Andra delen av terminen väljer du ett skrivprojekt att arbeta med fram till kursens slut.

Kursen ges inom ramen för forskningsprojektet ”Autistiskt skrivande: att återta ett annat modersmål”.

Avslutad kurs berättigar till kursintyg. Kursen är inte studiemedelsberättigad och ger inte högskolepoäng.

Lärare på kursen

Vi som är lärare på kursen är autister och neurotypiker med bakgrund som skrivlärare, forskare och författare. Vi handleder texter i grupp, håller korta förinspelade föreläsningar och leder seminarium på zoom.

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig till dig som:

 • identifierar dig på autismspektrat
 • gillar att skriva (men kan vara mer eller mindre van skribent)
 • är intresserad av att delta i ett neuromixat rum, undersöka autistiskt skrivande, ge och få respons på texter
 • kan läsa texter på engelska

Ansök till kursen

Din ansökan ska innehålla:

 1. Brev. Skriv ett brev på ca 1–2 A4-sidor (max 7000 tecken inklusive blanksteg).

  - Varför vill du gå kursen?
  -
  Vad har du gjort tidigare?
  - Vilken roll spelar läsandet och skrivandet i ditt liv?
  - Vad har du haft svårt för, respektive uppskattat i andra utbildningar du gått?

 2. Arbetsprov. Skicka in en text du själv skrivit inom prosa eller poesi (max 7000 tecken inklusive blanksteg). Det kan vara ett utdrag ur något längre projekt.
   
 3. Personuppgifter: Ange postadress, för- och efternamn, mailadress och personnummer i ansökan.

Sista ansökningsdag 15 april, 2022. Skicka ansökan till elisabeth.hjorth@gu.se

Så här bedömer vi din ansökan

 • Litterär förmåga: arbetsprovet visar självständighet i tematik, språk, tonfall eller väcker frågor och diskussioner.
 • Vilja att reflektera kring vad det autistiska innebär för språket/skrivandet, och att problematisera sin egen och andras praktik utifrån ett neuro-perspektiv.
 • Intresse motsvarar kursens innehåll.
 • Förmåga att se sig själv i ett sammanhang. Reflektionsförmåga.
 • Beredskap att ta emot feedback och utveckla det egna skrivandet i relation till andras texter.

Viktiga datum

 • Kursstart: September 2022
 • Sista ansökningsdag: 15 april 2022
 • Besked om antagning: 15 juni 2022

Kursens upplägg och schema

Kursen går helt på distans, via Zoom. Vi startar med en gemensam introduktion. Den tid vi ses på zoom kommer sedan att ägnas åt textsamtal, där du får respons på din text från handledare och kurskamrater samt ger respons på andras texter. 

Du lämnar in text till textsamtalen varje vecka, de första åtta veckorna ägnas åt kortare uppgifter, cirka två sidor text, de avslutande sex veckorna jobbar vi med ett längre, sammanhållet projekt, max fem sidor per vecka. 

Det kommer att finnas inspelade föreläsningar som du själv bestämmer när du vill titta på. Det kommer också finnas mycket litteratur att läsa, men den är frivillig, så det är till viss del upp till dig hur mycket arbete du lägger på kursen.

Det obligatoriska är att läsa de andras texter i din grupp (varje grupp kommer bestå av cirka 4 studenter).

Datum för träffar via Zoom

 • Måndag 5 september 9.00-10.00
 • Fredag 9 september 9.00- 10.00
 • Måndag 12 september 9.00-10.00
 • Fredag 16 september 9.00- 10.00
 • Måndag 19 september 9.00-10.00
 • Fredag 23 september 9.00- 10.00
 • Måndag 26 september 9.00-10.00
 • Fredag 30 september 9.00- 10.00
 • Måndag 3 oktober 9.00-10.00
 • Fredag 7 oktober 9.00- 10.00, 11.00- 12.00
 • Måndag 10 oktober 9.00-10.00
 • Fredag 14 oktober 9.00- 10.00
 • Måndag 17 oktober 9.00-10.00
 • Fredag 21 oktober 9.00- 10.00
 • Måndag 24 oktober 9.00-10.00
 • Fredag 28 oktober 9.00- 10.00, 11.00- 12.00
 • Måndag 7 november 9.00-10.00
 • Fredag 11 november 9.00- 10.00
 • Måndag 14 november 9.00-10.00
 • Fredag 18 november 9.00- 10.00
 • Måndag 21 november 9.00-10.00
 • Fredag 25 november 9.00- 10.00
 • Måndag 28 november 9.00-10.00
 • Fredag 2 december 9.00- 10.00
 • Måndag 5 december 9.00-10.00
 • Fredag 9 december 9.00- 10.00
 • Måndag 12 december 9.00-10.00
 • Fredag 16 december 9.00- 10.00, 11.00- 12.00

Kontakt

Har du frågor? Maila till elisabeth.hjorth@gu.se