Göteborgs universitet
Bild
Vi arbetar redan personcentrerat
Illustratör: Pamela Lindgren
Länkstig

Föreställningar om personcentrerad vård - stöd för dialog

Svensk vård och omsorg genomgår förändringar för att bli mer personcentrerad. Många känner behov av en dialog kring detta. För att underlätta dessa samtal har GPCC och SKR tagit fram ett material som belyser vanliga föreställningar om personcentrerad vård och kopplar dem till relevant forskning.

Det finns många uppfattningar och föreställningar om personcentrerad vård. Samtidigt pågår en omställning av hälso- och sjukvården och omsorgen för att bli mera personcentrerad. Hur påverkar det invånare, patienter och vårdens och omsorgens medarbetare? Vilken nytta och vilka fördelar kan patienter och medarbetare ha av att arbeta personcentrerat? För vem och i vilka verksamheter passar personcentrerad vård och arbetssätt?

Snacka om personcentrerad vård 

För att bjuda in till dialog och reflektion har Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tagit fram ett material för att stödja samtal om personcentrerad vård och omsorg. I materialet kan ni ta del av några vanligt förekommande föreställningar om personcentrerad vård som också är illustrerade på ett lekfullt och humoristiskt sätt. Illustrationerna är framtagna av Pamela Lindgren, designer och representant i GPCC:s personråd för patienter och närstående. Till varje föreställning kopplas relevant forskning om personcentrering och påståenden som bjuder in till att tänka på personcentrering utifrån flera perspektiv.

Stöd för att utveckla er verksamhet

Materialet är framtaget för dig som arbetar i eller leder en verksamhet där ni träffar patienter, brukare och närstående i ert dagliga arbete. Det är utformat så att det ska fungera både för små och stora grupper eller som ett verktyg för självreflektion.

Föreställningar som tas upp

Patienten bestämmer själv allt om sin vård
Illustratör: Pamela Lindgren
  • Personcentrerad vård är detsamma som att patienten själv bestämmer allt om sin vård.
  • Alla vill inte ha personcentrerad vård.
  • Vi arbetar redan personcentrerat.
  • Vi har vare sig tid eller resurser att arbeta personcentrerat.
  • Nu får vi inte säga patient längre.
  • Personcentrerad vård fungerar inte hos oss (i vår verksamhet).

Bygger på forskning

Samtliga föreställningar är förankrade genom projektet Myter och uppfattningar om personcentrerad vård.