Bild
Debatt under förra årets Almedalsvecka
Debatt under Almedalsveckan 2023. Från vänster: Tomas Lindroth, GPCC, Ameli Norling, SKR, Marie Sten, Funktionsrätt Sverige, Ulf Petrusson, GPCC och Axel Wolf, GPCC.
Länkstig

GPCC i Almedalen 2024: personcentrerad vård och patientlagen, AI och humor

Varför används inte patientlagen?, Hur kan relationen mellan AI och personcentrerad vård se ut? och Kan humor användas som förändringsverktyg i vården? Dessa samhällsfrågor lyfter GPCC i seminarier under årets Almedalsvecka.

Patientlagen – en outnyttjad resurs

Patientlagen (2015) var tänkt att stärka patientens ställning och möjlighet till delaktighet, vilket är förutsättningar för en personcentrerad vård. Men flera utvärderingar har visat att detta inte skett, och över tid finns få tecken på förbättringar i lagens efterlevnad, enligt rapporter från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Varför en så viktig lag inte används är en fråga som drivs av patientparaplyorganisationen Funktionsrätt Sverige, och tillsammans med GPCC genomförs nu en kampanj för att kasta ljus på detta. Ulf Petrusson, professor i rättsvetenskap, är forskningsledare för GPCC-projektet Rättsligt möjliggörande av personcentrerad vård och skriver en bok i ämnet.

På seminariet, som även direktsänds on-line, deltar representanter för myndigheter, hälso- och sjukvård och politik. Det är en vidareutveckling av seminariet Hur kan vi lyfta patientens ställning och bidra till omställningen mot en personcentrerad vård? som hölls under förra årets Almedalsvecka. Dagens medicin skrev om det i artikeln Forskare om patientdelaktigheten: Respekt och värdighet räcker inte.

AI + personcentrerad vård = sant?

Under detta seminarium kommer relationen mellan personcentrerad vård och mänskligt centrerad AI (Human-Centred AI: HCAI) att utforskas. På seminariet deltar bland andra Carl Heath, seniorforskare på Rise och doktorand vid Forskarskolan Digital Förvaltning, Göteborgs universitet. Han rankas som nummer fyra på Dagens samhälles lista över digitaliseringens mäktigaste i Sverige 2024. Han är kollega med Tomas Lindroth, sektionschef vid Institutionen för tillämpad IT på Göteborgs universitet, och forskningsledare på GPCC, som håller i seminariet.

I en personcentrerad vård är patienten en aktiv partner, sedd och bekräftad som en person, med erfarenheter och en egen vilja. Med den växande trenden av generativ AI, är det avgörande att identifiera hur AI-system kan designas utifrån ett personcentrerat tillvägagångssätt. HCAI representerar ett sådant perspektiv, där utvecklingen av AI betonar att förstärka och berika människors förmågor snarare än att ersätta dem, berättar Tomas Lindroth.

Skämtteckningar belyser föreställningar om personcentrerad vård

En omställning till en nära personcentrerad vård pågår i hela landet. Detta kräver stora förändringar. Men många tror att de redan arbetar personcentrerat i sin verksamhet. Andra tror att personcentrerad vård inte skulle fungera i just deras verksamhet.

För att reda ut dessa och andra föreställningar tog Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) Nära vård och GPCC humorn till hjälp. I ett gemensamt projekt tog man fram sex lekfulla illustrationer som visar föreställningar om personcentrerad vård. Dessa har parats ihop med relevant forskning och samlats i ett material för att stimulera till samtal och reflektion. Materialet kan laddas ner och användas gratis.

– Konst och humor kan återspegla komplexa koncept på några få sekunder. Det kan väcka känslor och öppna upp för nya tankar och stimulera till eftertanke och reflektion, säger Pamela Lindgren, illustratör och ledamot GPCC:s Personråd för patienter och närstående, som har tecknat illustrationerna.

Under seminariet diskuterar Lisbeth Löpare Johansson från SKR Nära vård, Ida Björkman, GPCC och Margareta Haag, ledamot i GPCC:s personråd föreställningarna och materialet.

Besök vår utomhusutställning under hela Almedalsveckan

Utmana dina föreställningar om personcentrerad vård! Alla skämtteckningarna med frågeställningar kopplade till forskningen kan ses i en utomhusutställning på träplanket utanför Södra Kyrkogatan 15, mellan Stora Torget och Visby Domkyrka. Den sitter uppe måndag 24/6 - fredag 28/6.

Träffa oss i Visby!

Vi är särskilt intresserade av att träffa er som vill diskutera personcentrerad organisering och styrning av hälso- och sjukvården, digital vård och infrastruktur, samt precisionshälsa.

Är ni intresserade av att ha med oss i ert event eller träffa oss på en fika i Visby? Hör av er till oss: administrator.gpcc@gu.se.

Vi kommer att vara på plats under årets Almedalsvecka: 

  • Axel Wolf, centrumföreståndare, GPCC och professor i omvårdnad, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, översjuksköterska, Sahlgrenska universitetssjukhuset.  
  • Margareta Haag, ledamot i GPCC:s Personråd för patienter och närstående, samt ordförande Nätverket mot Cancer och Svenska Ödemförbundet. 
  • Ida Björkman, forskningsledare, GPCC, samt sjuksköterska och docent, Sahlgrenska akademin.  
  • Ulf Petrusson, forskningsledare, GPCC Rättsligt möjliggörande av personcentrerad vård | Göteborgs universitet (gu.se), samt professor i rättsvetenskap, Göteborgs universitet, Föreståndare, Institutet för innovation och samhällsförändring, Handelshögskolan Göteborg. 
  • Tomas Lindroth, forskningsledare, GPCC, samt universitetslektor och sektionschef vid Institutionen för tillämpad IT, Göteborgs universitet. 
  • Jeanette Tenggren Durkan, samordnare event, kommunikation och samverkan med patienter och allmänhet, GPCC.