Göteborgs universitet
Bild
Procenttecken
Skatter, lagar och policyramar är exempel på instrument för reglering av kemikalier.
Foto: Pixabay

Styrmedel för kemikalier

Inom detta område arbetar vi med policyalternativ för reglering av kemikalier, t.ex. skatter, lagar och policyramar. Arbetet syftar till att finna goda styrmedel för reglering på nationell, europeisk och global nivå.

FRAM arbetar för att tillhandahålla policyinstrument för en rättvis fördelning av det gemensamma utsläppsområdet, dvs. den totala mängden kemikalier som kan släppas ut utan att skada ekosystemtjänsterna. FRAM föreslår också policyalternativ för redovisning av kemiska blandningseffekter.

Optimal policydesign

Ett fokus är effekterna av flerstyrning av miljöfrågor och föroreningarnas interaktioner på optimal policyutformning. Det faktum att föroreningar interagerar och att regleringsstrategier och policyer som finns i de flesta länder bortser från förekomsten av korseffekter mellan föroreningar, innebär att faktiska regler inte är optimala. Detta kan leda till oavsiktliga biverkningar. Forskningen utvärderar resultatet av olika instrumentkombinationer och identifierar de institutionella arrangemang som behövs för effektiv samordning och genomförande av integrerad hantering av föroreningar.

Kemisk substitution

Ersättningen av farliga kemikalier är processen att ersätta kemikalier med mindre farliga alternativ, icke-farliga kemikalier. Det kan också betyda att användningen av kemikalier ersätts av en helt annan teknik för att uppnå samma egenskap. Här har vi t.ex. arbeta med att utvärdera kemiproducenternas vilja att uppfylla kemiska ersättningskostnader.

Fallstudier (information på engelska)

Vi gör studier i tre olika områden i världen och undersöker påverkan på miljön och lokala förutsättningar för riskhantering och styrning av kemikalier. Studierna används även för att testa nya idéer. Vi samverkar i studierna med lokala aktörer.