Göteborgs universitet

Om oss

FRAM är ett tvärvetenskapligt akademiskt centrum med fokus på kemiska blandningar.

Centrumet för framtidens kemiska riskanalyser och styrning, FRAM, grundades den 1 april 2016 vid Göteborgs universitet för att möjliggöra ett formaliserat samarbete mellan forskare inom området kemisk riskbedömning och riskhantering i Göteborg.

I centrumet arbetar vi över traditionella akademiska discipliner och i nära samarbete med intressenter från kemisk reglering, kemisk industri och civilsamhället. FRAM är en del av Göteborgs universitet satsning på centrum för globala samhällsutmaningar (UGOT Challenges) och har en budget på cirka 50 MSEK för perioden 2016-2022.

Hållbar användning av kemikalier är en global utmaning och FRAMs hemsida är därför främst uppbyggd på engelska och vi hänvisar till denna för mer information. www.fram.gu.se