Göteborgs universitet
Bild
Balansvåg
Att bedöma risker med kemikalier är en balansakt mellan okända faktorer.
Foto: Arek Socha, Pixabay

Riskbedömning av kemikalier

Inom detta forskningsområde utvärderar vi kemiska risker (särskilt med avseende på kemiska blandningar) för att möjliggöra en säker och hållbar användning av kemikalier.

Sammantaget är vi medvetna om ungefär 100 000 000 olika kemikalier - och varje timme upptäcks cirka 40 nya kemikalier. Samtidigt är endast cirka 70 kemiska ämnen begränsade och övervakade i EU.

Vi har väldigt liten förståelse för kemiska effekter på människors hälsa och miljön under realistiska förhållanden. Även om gränserna för exponering för farliga kemikalier är låga är kombinationseffekterna av att utsättas för en blandning av kemikalier okända. På grund av detta måste vi bedöma riskerna så att vi kan vidta försiktighetsåtgärder.

Hur giftigt är det?

En del av kemisk riskbedömning är att försöka förstå vilka effekter kemikalier har på miljön. Här tittar vi särskilt på kombinationseffekter av kemiska blandningar och toxicitet hos kemiska grupper. FRAM arbetar med indikatorer och system för beskrivning av miljöpåverkan av kemikalier.

Gränser för föroreningar

FRAM arbetar för att definiera säkra lokala, regionala och globala gränser för kemiska föroreningar som skyddar miljön mot effekterna av de totala kemiska utsläppen och exponeringarna. Gränserna ska ta hänsyn till komplexiteten när det gäller kemiska exponeringar i olika ekosystem.

Statistisk modellering

Statistisk modellering är nödvändig för att införliva och uppskatta osäkerheter i kemisk riskbedömning. Detta arbete innefattar design av experiment, hantering av data och tolkning av resultaten.

Fallstudier (information på engelska)

Vi gör studier i tre olika områden i världen och undersöker påverkan på miljön och lokala förutsättningar för riskhantering och styrning av kemikalier. Studierna används även för att testa nya idéer. Vi samverkar i studierna med lokala aktörer.