Göteborgs universitet
Bild
Vattenbubblor
Vatten är avgörande för livet. I våra fallstudier undersöker FRAM kemisk förorening på ekosystemtjänster i floder, sjöar och kustområden.
Foto: Martin Str, Pixabay

Kemikalier i miljön

Här undersöker vi vilka kemikalier som finns i miljön och vilka effekter de har på biota.

Inom detta forskningsområde fokuserar vi på effekterna av kemisk förorening på ekosystemtjänster som tillhandahålls av floder, sjöar och kustområden. Vi undersöker vilka kemiska föroreningar vi kan hitta i de naturliga vattenekosystemen i våra fallstudier och vilka effekter föroreningarna har. I fallstudierna gör vi analyser av organiska och oorganiska komponenter i vatten och sediment, deras bildning av nya och distinkta arter i evolutionen, deras svar på miljöstressfaktorer och deras interaktion med andra föroreningar.

Det är omöjligt att studera alla enskilda organismer, istället studerar vi effekterna på genomisk nivå. Effektstudierna genomförs både experimentellt i laboratoriet och i fält.

Fallstudier (information på engelska)

Vi gör studier i tre olika områden i världen och undersöker påverkan på miljön och lokala förutsättningar för riskhantering och styrning av kemikalier. Studierna används även för att testa nya idéer. Vi samverkar i studierna med lokala aktörer.