Göteborgs universitet
Bild
Molekyler på en blå bakgrund
Vad händer när kemikalier blandas? Svaret är att ingen vet - det är därför vi behöver riskbedömning och hanteringsstrategier.
Länkstig

Forskning för en säker användning av kemikalier

Forskning om kemikalier står inför en stor utmaning - hastighet. Varje timme upptäcks 40 nya kemikalier. Vad händer när du utsätts för en blandning av dessa kemikalier? Svaret är att ingen riktigt vet. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med tid för att undersöka dem alla. FRAM svarar på denna utmaning genom att fokusera på riskbedömning och hanteringsstrategier för, inte bara enskilda kemikalier, utan också komplexa kemikalieblandningar.

FRAM är ett forskningscenter för riskbedömning och hantering av kemikalieblandningar. Vår forskning syftar till att definiera säkra gränser för kemisk förorening som skyddar människor och ekosystemtjänster mot påverkan av alla kemiska utsläpp och exponeringar som agerar tillsammans. Vi utvecklar grundläggande kunskap och praktiska lösningar med ett nationellt, europeiskt och världsperspektiv i åtanke. Vi kopplar samman abstrakt och fallspecifik kunskap och testar nya tillvägagångssätt i fallstudier implementerade i olika politiska, ekonomiska och ekologiska system i Sverige, Kenya och Chile.