Länkstig

Mobil-app för farliga kemikalier

Ett nytt EU-samarbete handlar om att utveckla en mobil-app med information om farliga kemikalier i varor,


det rapporterar Kemikalieinspektionen. Genom appen ska konsumenter enkelt kunna få information om en vara innehåller farliga ämnen och ställa frågor till leverantörerna. Samarbetet involverar myndigheter och organisationer från 13 EU-länder.

Kemikalieinspektionen och Sveriges konsumenter är med från Sverige.

– Vi vill göra det enklare för konsumenter att få veta om varor innehåller farliga ämnen. Genom att samla informationen i en mobil-app kommer det att bli enklare att göra kemikaliemedvetna val när man handlar, säger Lisa Anfält, enhetschef på Kemikalieinspektionen.

Det finns för närvarande en lista som kallas kandidatförteckningen, där EU:s medlemsländer listar ämnen som betraktas som särskilt farliga. För närvarande innehåller listan 174 ämnen som exempelvis är cancerframkallande, hormonstörande eller ansamlas länge i miljön. I Reach, den europeiska kemikalielagstiftningen, finns krav på att företag ska lämna information i leverantörskedjan om särskilt farliga ämnen på kandidatlistan.

Projektet finansieras av EU:s miljö­program Life och kommer att pågå under fem år, från september 2017 till augusti 2022.