Göteborgs universitet

Graviditet, föräldraskap och demokrati, PregDem

Bild
En bebis.
Länkstig

Graviditet, föräldraskap och demokrati, PregDem, är ett forskningssamarbete mellan statsvetare, barnmorskor och förlossningsläkare. Syftet med vår forskning är att skapa en djupgående förståelse för hur graviditet, förlossning och tidigt föräldraskap påverkar den gravida kvinnans och hennes partners syn på samhället. PregDem finansieras av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse samt Vetenskapsrådet.