Göteborgs universitet

Fugl-Meyer Assessment

Fugl-Meyer Assessment (FMA) är ett standardiserat bedömningsinstrument för sensomotorisk funktion, utvecklad och validerad för personer med hemipares efter stroke. Skalan utvecklades av Axel Fugl-Meyer 1975 och finns detaljerat beskrivet i en originalartikel “The post-stroke hemiplegic patient: A method for evaluation of physical performance”. Fugl-Meyer Assessment för övre extremitet (FMA-UE) och nedre extremitet (FMA-LE) rekommenderas som primärt utvärderingsinstrument i kliniska studier.

Protokoll och instruktionsfilmer på svenska

Navigate to video: Fugl-Meyer Assessment för övre extremitet – Instruktionsfilm på svenska
Video (25:58)
Fugl-Meyer Assessment för övre extremitet – Instruktionsfilm på svenska
Navigate to video: Fugl-Meyer Assessment för nedre extremitet – Instruktionsfilm på svenska med engelsk text
Video (09:56)
Fugl-Meyer Assessment för nedre extremitet – Instruktionsfilm på svenska med engelsk text

Originalpublikation

The post-stroke hemiplegic patient
I. A method for evaluation of physical performance.

Fugl-Meyer AR, Jääskö L, Leyman I, Olsson S, Steglind S.
Scand J Rehabil Med. 1975;7(1):13-31.

Danska

Publikationer

Cross-cultural translation and adaptation of the Danish version of the Fugl-Meyer assessment for post stroke sensorimotor function
Busk H, Alt Murphy M, Korsman R, Skou ST, Wienecke T.
Disability and Rehabilitation 2021: 1-8.

Grekiska

Italienska

Transcultural translation and validation of Fugl–Meyer assessment to Italian
Cecchi F, Carrabba C, Bertolucci F, Castagnoli C, Falsini C, Gnetti B, et al.
Disability and Rehabilitation 2020: 1
6.

Koreanska

Publikation

The Korean Version of the Fugl-Meyer Assessment: Reliability and Validity Evaluation
Kim TL, Hwang SH, Lee WJ, Hwang JW, Cho I, Kim EH, Lee JA, Choi Y, Park JH, Shin JH.
Ann Rehabil Med. 2021 Apr 14. doi: 10.5535/arm.20225.

Kroatiska

Lettiska

Norska

Persiska

Rumänska

Publikation

Translation of the Fugl-Meyer assessment into Romanian: Transcultural and semantic-linguistic adaptations and clinical validation.
Onose G, Anghelescu A, Ionescu A, Tataranu LG, Spînu A, Bumbea AM, Toader C, Tuţă S, Carare RO, Popescu C, Munteanu C, Collaborative Working Group and Daia C (2023)
Front. Neurol. 13:1022546. doi: 10.3389/fneur.2022.1022546

Spanska

Publikationer

Translation and cultural validation of clinical observational scales - the Fugl-Meyer assessment for post stroke sensorimotor function in Colombian Spanish
Barbosa NE, Forero SM, Galeano CP, Hernandez ED, Landinez NS, Sunnerhagen KS, Alt Murphy M.
Disabil Rehabilitation 2018:1-7

Intra- and inter-rater reliability of Fugl-Meyer Assessment of Upper Extremity in stroke
Hernández ED, Galeano CP, Barbosa NE, Forero SM, Nordin Å, Sunnerhagen S, Alt Murphy M.
J Rehabil Med 2019;51:652-659

Intra- and interrater reliability of Fugl-Meyer Assessment of Lower Extremity early after stroke
Hernandez ED, Forero SM, Galeano CP, Barbosa NE, Sunnerhagen KS, Alt Murphy M.
Braz J Phys Ther 2020.

Tjeckiska

Ukrainska

Urdu

Publikation

Urdu translation and cross-cultural validation of the Fugl-Meyer assessment in people with stroke
Mehwish Ikram, Syed Shakil ur Rehman, Katharina S. Sunnerhagen & Margit Alt Murphy (2021) Disability and Rehabilitation, DOI: 10.1080/09638288.2021.2003449