Göteborgs universitet
Länkstig

Action Research Arm Test

Action Research Arm Test (ARAT) är ett standardiserat instrument för bedömning av arm- och handfunktion hos personer med stroke eller annan neurologisk skada.

ARAT

ARAT har 19 olika delmoment fördelade i fyra hierarkiskt uppbyggda domäner: kraftgrepp, precisionsgrepp, pincettgrepp och grovmotorik. Den totala poängsumman 57 poäng uppnås när alla uppgifter utförs med god rörelsekvalité och inom en bestämd tidsram. Den svenska översättningen baserar sig på originalpublikationer av Lyle et al. 1981 och Yozbatrian et al. 2008.

ARAT mäter aktivitetskapacitet enligt Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF). Testet har god validitet och reliabilitet, och rekommenderas för kliniska studier om arm-och handfunktion efter stroke.

Publikation

ARAT-2

ARAT-2 består av två delmoment (hälla vatten ur glas och ta hand på hjässan) från Action Research Arm Test (ARAT). Dessa moment bedöms på en 4-gradig skala och summeras till 0–6 poäng. ARAT-2 kan användas som kort screeningsinstrument för bedömning och prediktion av arm- och handfunktion efter stroke på aktivitetskapacitetsnivå enligt ICF.

Publikationer ARAT-2

A cohort study investigating a simple, early assessment to predict upper extremity function after stroke - a part of the SALGOT study
Persson, H.C., Alt Murphy, M., Danielsson, A., Lundgren-Nilsson, A. & Sunnerhagen, K.S. ​​​​​​
BMC Neurol 15, 92 (2015).

Evaluation of a short assessment for upper extremity activity capacity early after stroke
Kristersson, T., Persson, H.C. & Alt Murphy, M.
J Rehabil Med 51, 257-263 (2019).

Implementation of evidence-based assessment of upper extremity in stroke rehabilitation: From evidence to clinical practice
Alt Murphy, M., Bjorkdahl, A., Forsberg-Warleby, G. & Persson, C.U.
J Rehabil Med 53, jrm00148 (2021).