Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Action Research Arm Test

Action Research Arm Test (ARAT) är ett standardiserat instrument för bedömning av arm- och handfunktion hos personer med stroke eller annan neurologisk skada.

ARAT har 19 olika delmoment fördelade i fyra hierarkiskt uppbyggda domäner: kraftgrepp, precisionsgrepp, pincettgrepp och grovmotorik. Den totala poängsumman 57 poäng uppnås när alla uppgifter utförs med god rörelsekvalité och inom en bestämd tidsram. Den svenska översättningen baserar sig på originalpublikationer av Lyle et al. 1981 och Yozbatrian et al. 2008.

ARAT mäter aktivitetskapacitet enligt Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF). Testet har god validitet och reliabilitet, och rekommenderas för kliniska studier om arm-och handfunktion efter stroke.

ARAT – protokoll och manual på olika språk

Publikation