Länkstig

Anna Danielsson

Universitetslektor

Sektionen för hälsa och rehabilitering
Besöksadress
Arvid Wallgrens backe Hus 2
41346 Göteborg
Postadress
Box 455
40530 Göteborg

Om Anna Danielsson

Lektor vid Fysioterapeutprogrammet vid GU, legitimerad fysioterapeut, specialist i neurologi, docent i fysioterapi.

Jag har mångårig klinisk erfarenhet av neurologisk rehabilitering och mitt forskningsområde ligger inom detta fält. Mina studier rör framförallt fysioterapeutisk bedömning och intervention gällande motorisk funktion, rörelse-, gång- och förflyttningsförmåga samt fysisk aktivitet efter stroke. Jag samverkar med Forskargruppen Rehabiliteringsmedicin vid GU.

Fokusområde för min undervisning vid Fysioterapeutrpogrammet är fysioterapi inom neurologi och rehabiliteringsmedicin på såväl grund- som avancerad nivå. Jag medverkar också i kursen Självständigt arbete i fysioterapi på magister-/masternivå.