Bild
Foto: Getty Images
Länkstig

Blodtest spårar nervcellsskadan vid alzheimer

Publicerad

Ett nytt blodtest som spårar nedbrytningen av nervceller i hjärnan vid Alzheimers sjukdom. Det är en innovation som nu presenteras av forskare vid Göteborgs universitet, tillsammans med kollegor i Italien, Storbritannien och USA.

Under de senaste åren har det gjorts stora framsteg vad gäller utveckling av blodtester, så kallade biomarkörer, för screening och övervakning av olika sjukdomsprocesser vid Alzheimers sjukdom.

Dels har det handlat om att via blodprover identifiera amyloidplack i hjärnan (bildade av proteinet beta-amyloid), och i senare forskning också bildandet av neurofibriller, små trådliknande proteinstrukturer som består av en modifierad (fosforylerad) form av nervcellsproteinet tau.

Genom mätning av fosforylerat tau har en internationellt ledande forskargruppen inom neurokemi på Göteborgs universitet tidigare kunnat påvisa möjligheten till ett effektivt test för att screena patienter med misstänkt alzheimer.

Ger tydlig bild av skadorna

Den nu aktuella upptäckten gäller en tredje nyckelprocess i sjukdomsförloppet, själva nervcellsskadan. Med hjälp av en ny blodbaserad biomarkör, brain-derived tau (BD-tau), tillgodoses ett hittills ouppfyllt behov; att kunna påvisa och övervaka denna process via ett blodprov. Det unika med BD-tautestet är att man specifikt mäter den variant av tauproteinet som kommer från hjärnan.

– Med det nya testet får vi en tydlig bild av nervcellssönderfallet. Det här ger ett bättre mått på skada i ett senare skede av sjukdomsförloppet, konstaterar Henrik Henrik Zetterberg, professor i neurokemi på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

Med sin nya metod undersökte forskargruppen flera olika patientgrupper, totalt 609 patienter och kontroller i ett internationellt samarbete. Studien påvisar stark korrelation mellan BD-taunivåer i blod respektive hjärn- och ryggmärgsvätska, vilket tyder på att analysen mäter just det tau som finns i hjärnan vid alzheimer.

Diagnos och ökad förståelse

I studien fann man även att BD-tau överträffade proteinet NfL som blodmarkör för alzheimer. Det framkom bland annat vid testning av olika grupper – med alzheimer, med annan demenssjukdom respektive kontrollpersoner – på två olika minneskliniker.

Kaj Blennow, Fernando Gonzales, Thomas Karikari och Henrik Zetterberg, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.
Foto: Göteborgs universitet

Bakom studien som publiceras i tidskriften Brain står professorerna i neurokemi, Kaj Blennow och Henrik Zetterberg, tillsammans med forskarkollegan Thomas Karikari och doktorand Fernando Gonzales, som också är förstaförfattare.

Enligt forskarna skulle BD-tau lätt kunna implementeras som ett snabbt och tillgängligt blodprov för att diagnostisera och övervaka nervcellsskadan hos patienter med alzheimer. Ur forskningsperspektiv förväntas BD-tautestet bli användbart för att bättre förstå sjukdomens mekanismer.

Titel: Brain-derived tau: a novel blood-based biomarker for Alzheimer’s disease-type neurodegeneration