Länkstig

Johan Åkerman – professor i experimentell fysik

Handelsresandeproblemet är ett klassiskt problem inom optimering som går ut på att hitta den kortaste vägen för en handelsresande mellan ett antal olika städer. Problemet är ett så kallat kombinatoriskt optimeringsproblem som kännetecknas av att det väldigt snabbt blir omöjligt att lösa när antalet delar som ska optimeras växer. Ett annat lika svårt problem är att hitta primtalsfaktorerna i riktigt stora heltal, vilket är grunden för alla publika krypteringsprotokoll. Krypteringen kan knäckas om man lyckas ta reda på vilka primtalen är. Enorma resurser läggs i dag på kvantdatorer för att lösa de kombinatoriska optimeringsproblemen, men det är fortfarande väldigt svårt att bygga en användbar kvantdator.

Läs mer om Johan Åkermans forskning

Johan Åkerman
Foto: Markus Marcetic

Ruth Palmer – professor i biomedicin

Som Wallenberg Scholar vill Ruth Palmer förstå ALK-signalering i utvecklings- och sjukdomssammanhang. Felaktig ALK-aktivering leder till flera olika typer av cancer. Resultat från Ruth Palmers forskargrupp har bidragit till att nya läkemedel som blockerar aktiviteten i ALK börjat användas inom vården av barnläkare som behandlar barn med neuroblastom. Ett annat mål med forskningen är att medicinerna ska bli mer effektiva eller kunna kombineras med andra hämmare.

Läs mer om Ruth Palmers forskning

Ruth Palmer
Foto: Johan Wingborg

Andrew Ewing - professor i analytisk kemi

Drivande i forskningsfältet är Andrew Ewing, en amerikansk forskare som har korsat Atlanten och blivit professor i analytisk kemi vid Göteborgs universitet och Chalmers. Nu är han utnämnd till Wallenberg Scholar, det medföljande anslaget gör att han kan vässa forskningen ytterligare.


Bild
Andrew Ewing, professor i analytisk kemi
Foto: Johan Wingborg

Läs mer om Andrew Ewings forskning.

Richard Neutze – professor i biokemi

När fotografer omvandlade sekvenser av stillbilder till film fick det stort genomslag. Nu vill Richard Neutze, professor i biokemi, göra samma sak – men på molekylnivå. Målet är att skapa filmer av de molekyler som styr och kontrollerar våra kroppar; av proteiners rörelser i celler. Kameran består av röntgenpulser som varar i tio miljondelar av en miljondels sekund.

Bild
Richard Neutze
Foto: Johan Wingborg

Läs mer om Richard Neutzes forskning.

Thomas Nyström – professor i mikrobiologi

Finns det likheter mellan en jästcell och en människa? Ja, faktiskt. I Göteborg studerar Wallenberg Scholar Thomas Nyström, professor i mikrobiologi, åldrandet genom att kartlägga unga och gamla jästcellers förmåga att städa sig själva. Resultatet kan bli behandlingar mot åldrandets sjukdomar.

Bild
Thomas Nyström
Foto: Johan Wingborg

Läs mer om Thomas Nyströms forskning

Fredrik Bäckhed - professor i mikrobiologi

Omkring 4 procent av Sveriges befolkning lever med diabetes typ 2. Bland dem som lider av fetma är siffran betydligt högre – 40 procent drabbas. Fredrik Bäckhed har i sin forskning visat att bakterier som naturligt lever i våra tarmar påverkar risken för både fetma och diabetes. Nu ska han studera hur vanliga diabetesbehandlingar påverkar bakterierna.

Bild
Fredrik Bäckhed
Foto: Johan Wingborg

Läs mer om Fredrik Bäckheds forskning

Navigate to video: Fredrik Bäckheds forskning
Video (6:35)
Fredrik Bäckheds forskning

Maria Falkenberg – professor i laboratorievetenskap

Mitokondrierna brukar kallas för cellernas kraftverk, och de har eget DNA. Om ett barn föds med skador i mitokondriernas DNA kan det leda till svåra sjukdomar. Men skadat mitokondrie-DNA har också koppling till vanligt åldrande och till flera åldersrelaterade sjukdomar. Maria Falkenberg studerar hur skadorna uppstår och om de kan bromsas.

Bild
Maria Falkenberg
Foto: Johan Wingborg

Läs mer om Maria Falkenbergs forskning

Henrik Zetterberg – professor i neurokemi

Länge har forskare trott att Alzheimers sjukdom beror på plack i hjärnan. Så varför hjälper det inte att ta bort placken? Henrik Zetterberg tror att man varit på fel spår – och att han kan ha hittat det rätta.

Bild
Henrik Zetterberg
Foto: Johan Wingborg

Läs mer om Henrik Zetterbergs forskning

Navigate to video: De vill bota ALS, Alzheimer och andra demenssjukdomar
Video (23:54)
De vill bota ALS, Alzheimer och andra demenssjukdomar

Bo Rothstein – professor i statsvetenskap

Kvalitet i politiska institutioner, tillit och korruption. Det är grunden för Wallenberg Scholar Bo Rothsteins forskning. Vid Quality of Government Institute som han grundat försöker forskarna svara på vad korruption är och hur den kan motverkas.

Bild
Bo Rothstein
Foto: Johan Wingborg

Läs mer om Bo Rothsteins forskning.