Bild
Bild på Karl Börjesson
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Karl Börjesson tilldelas nytt ERC-anslag

Publicerad

Professor Karl Börjesson vid Institutionen för kemi och molekylärbiologi har valts ut som mottagare av ett nytt European Research Council (ERC) Consolidator Grant. Anslaget på 2 miljoner Euro kommer att användas till forskning om stark koppling mellan ljus och materia, vilket är ett kvantmekaniskt fenomen.

– Det känns jättebra. Nu slipper jag att skriva bidragsansökningar under minst tre år. I stället ska jag lägga tid på att forska.

Karl Börjesson är såklart väldigt nöjd med att EU:s forskningsråd ERC valt att finansiera hans forskning om stark koppling mellan ljus och materia. 2 miljoner Euro under fem år räcker till att utöka forskargruppen med tre doktorander och två forskare.

Nya energinivåer bildas

Forskningsprojektet heter CONTROL - Controlling delocalisation and funnelling of excited state energy in the strong coupling regime in molecular systems. Bakom namnet döljer sig grundforskning om hur det bildas nya energinivåer när molekylära energinivåer och ljus kopplas samman starkt, och vad de här nya energinivåerna har för egenskaper. Det hela är ett kvantmekaniskt fenomen där hypotesen i projektet är att det kan användas till att transportera energi.

– Projektet har tre delar. Först behöver vi utveckla nya färgämnen för att kunna studera fenomenet. Det krävs höga koncentrationer av färgämnet för att åstadkomma den starka kopplingen, och det här är svårt att få till. När vi väl har tagit fram dessa färgämnen ska vi utveckla metoder för att mäta hur energin sprids genom den starka kopplingen, alltså hur utspridd energin blir. Sista etappen under de här fem åren handlar om hur vi kan använda utspridningseffekten för att kunna transportera energi, säger Karl Börjesson.

Grundforskning

Att studera kopplingen mellan ljus och materia är ett nytt och till stora delar outforskat forskningsfält på stark frammarsch.  

– Det här är absolut grundforskning. Först måste vi ta reda på mer om starka kopplingar innan vi kan sia om exakt vilka tillämpningar det kan ha. Det skulle kunna vara en lösning för att kunna tillverka hållbarare organiska solceller.