Bild
Maria Falkenberg, professor i biomedicinsk laboratorievetenskap.
Maria Falkenberg, professor i biomedicinsk laboratorievetenskap.
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Maria Falkenberg undersöker arvsmassans motor

Publicerad

Maria Falkenberg, professor i biomedicinsk laboratorievetenskap, forskar på mitokondrie-DNA. Hon är också Wallenberg Academy Fellow och mottagare av ERC Consolidator Grant.

Vad handlar din forskning om?

– Min forskargrupp håller på med grundforskning inom arvsmassa, alltså DNA. Det mesta av arvsmassan finns inuti cellkärnan i kromosomerna, men det finns också ytterligare en liten arvsmassa utanför kromosomerna i de så kallade mitokondrierna, som fungerar som cellens kraftverk. Vi studerar hur arvsmassa kopieras i mitokondrierna vid cellförnyelse och hur det är kopplat till mutationer, det vill säga när något går fel vid kopieringen så att sjukdomar uppstår. Det handlar helt enkelt om att förstå hur och varför mutationerna uppstår och om de går att undvika.

Varför är det så intressant?

– Mitokondrie-DNA ärvs enbart från modern och är kopplat till flera genetiska sjukdomar. Men mitokondrie-DNA har också en viktig funktion när det gäller att producera energi i cellen så att den kan fungera normalt. Numera tror vi att mitokondrierna också är kopplade till åldrande genom att celler genomgår naturliga mutationer i kopieringen av mitokondrie-arvsmassan vid cellförnyelsen, något som gör att cellen fungerar sämre och därför får svårare att producera energi.

Hur blev du intresserad av det här ämnet?

– Det var en ren slump. Jag var i USA som doktorand och där lärde jag känna en annan svensk som var genetiker och som forskade på mitokondrier. Han berättade att det fanns väldigt lite forskning på mitokondrie-DNA. Jag höll vid den tiden på med replikation i herpesvirus, alltså den process som dubblerar DNA vid celldelning, och då blev det spännande att överföra mina doktorandkunskaper till det här nya fältet.
– Min forskargrupp har bidragit med en hel del grundläggande kunskap inom fältet. Vi har löst flera av de basala mekanismerna om hur kopieringen i mitokondrie-DNA går till, och vi har till exempel visat att RNA-polymeraset har två funktioner: transkription och replikation. Vi var också den första gruppen att sätta upp mitokondriereplikation i provrör, för det är svårt att studera dem direkt i cellen.

Hur kan din forskning bidra till samhället?

– Idag finns inga botemedel för mitokondriesjukdomar, det enda man kan göra är att mildra symtomen. Vi tror också att mitokondrierna på något sätt är kopplade till ålderssjukdomar som Parkinsons eller diabetes. Jag hoppas att vår grundforskning ska bidra till att hitta botemedel för dessa sjukdomar.

Berätta om en höjdpunkt i din forskning!

– Det finns väldigt många höjdpunkter. Men numera är det roligaste inte något specifik upptäckt, utan det är när jag jobbar med unga personer och får se deras glädje när de kämpat med något och sedan får fina resultat.

Intervju: Annika Wall. Bearbetningar: Eva Lundgren/Allan Eriksson

Kontakt

Maria Falkenberg
Telefon:
E-post: