Bild
Göteborgs universitets flagga
Foto: Stefan Ideberg
Länkstig

Vetenskapsteoretiker och filosof tilldelas Pro Futura

Två forskare vid Göteborgs universitet tilldelas Pro Futura Scientia XVIII: Jack Wright och Ylwa Sjölin Wirling. Det är ett spetsforskningsprogram inom humaniora och samhällsvetenskap och utmärkelsen innebär att de får möjlighet att fördjupa sig i sina forskningsfrågor under fem finansierade arbetsår.

Bild
Ylwa Sjölin Wirling porträtt
Ylwa Sjölin Wirling
Foto: Monica Havström

Ylwa Sjölin Wirling är docent i teoretisk filosofi. Hennes projekt har titeln  Between Knowledge and Ignorance: Epistemic Possibilities in Inquiry.
Jack Wright är universitetslektor i vetenskapsteori och hans projekttitel är Reconsidering social demarcation (ReSocial).
Båda forskarna jobbar på Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori.

Bild
Jack Wright porträtt
Jack Wright
Foto: Imke van Heerden

– Det är fantastiskt roligt att vi har unga forskare med den kalibern, och extra imponerande att ha båda här hos oss när det bara var fem som utsågs i hela Sverige, säger Chris Howes, institutionens viceprefekt för forskning.

Pro Futura-programmet drivs av Riksbankens Jubileumsfond (RJ) och Swedish Collegium for Advanced Studies (SCAS) i Uppsala. Som Pro Futura-forskare får de fem års forskningstid, tre vid Göteborgs universitet samt ett års vistelse vid SCAS i Uppsala och ett år utomlands vid ett ledande institut.

I år har fem forskare inom humaniora och samhällsvetenskap fått det glada beskedet att de sammanlagt har beviljats 30 miljoner kronor inom Pro Futura-programmet.

 

Text: Monica Havström
Nyhetstexten kommer att uppdateras.