Bild
Fredrik Bäckhed, professor i molekylärmedicin.
Fredrik Bäckhed, professor i molekylärmedicin.
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Fredrik Bäckhed studerar magens bioreaktor

Publicerad

Fredrik Bäckhed är professor i molekylärmedicin och ERC Consolidator Grant-mottagare. Hans forskning fokuserar på hur tarmfloran påverkar vår ämnesomsättning och huruvida den bidrar till ämnesomsättningssjukdomar.

Vad handlar din forskning om?

– Vi studerar interaktionen mellan tarmfloran – de biljoner bakterier som bor i mag-tarmkanalen – och kroppen, men också interaktionen mellan tarmfloran och maten vi äter. Vi studerar särskilt hur tarmfloran påverkar vår ämnesomsättning och huruvida den kan bidra till ämnesomsättningssjukdomar. Vi har visat att tarmfloran är förändrad i ämnesomsättningssjukdomar som diabetes typ 2, samt hjärt-kärlsjukdomar. Det vi forskar om nu handlar främst om att förstå om tarmfloran bidrar till sjukdom, eller om den bara reflekterar sjukdomstillståndet.
– Vi försöker också förstå de mekaniska grunderna i hur tarmfloran bidrar till sjukdom, och huruvida vi kan manipulera tarmfloran för att behandla ämnesomsättningssjukdomar.

Varför är detta så intressant?

– Jag tror det är för att det är relativt enkelt för alla att förstå. För egen del är jag verkligen fascinerad över att vi bär omkring på ungefär 1,5 kilo bakterier i magen. Jag tycker om att tänka på tarmfloran som ett eget organ eller som en bioreaktor som kan omvandla olika makronäringsämnen till höggradigt bioaktiva molekyler som påverkar diverse fysiologiska processer i kroppen.

Varför blev du intresserad av det här?

– När jag började studera tarmfloran för över 15 år fann inget intresse alls för detta organ. Den allmänna uppfattningen var att bakterier är skadliga och mycket forskning var fokuserad på sjukdomsframkallande, snarare än samlevande, bakterier. Men jag var fascinerad över hur makronäringsämnen, som kostfibrer, bryts ner och hur dessa processer bidrar till ämnesomsättningen.

Vad forskar du om just nu?

– Vi ägnar oss åt translationell forskning, som innebär att problem som upptäcks i vården används som utgångspunkt för forskningen. På så sätt försöker vi förstå om tarmfloran förändras innan ämnesomsättningssjukdomar inträder. Vi undersöker också om tarmfloran signalerar till värdorganismen genom att producera bioaktiva nedbrytningsämnen. Förhoppningsvis kan vi använda den här kunskapen för att förstå hur tarmfloran kan bidra till ämnesomsättningssjukdomar.
– Jag tror min forskning kan bidra med tre aspekter: Påvisa kausalitet – att mikrober kan bidra till sjukdom, förklara underliggande mekanismer genom vilka tarmfloran bidrar till dessa sjukdomsprocesser, samt eventuellt bidra med behandlingar baserade på tarmfloran.

Berätta om en höjdpunkt i din forskning!

– Jag har haft två. Den första var när jag som postdoktor upptäckte att tarmfloran kunde bidra till fetma. Detta var den första observationen i sitt slag. Det har varit väldigt spännande att se hur forskningsfältet vidgat sig efter det. Det andra är upptäckten att det bakterieproducerande nedbrytningsämnet imidasolpropionat kan orsaka insulinresistens.

Hur kan din forskning bidra till samhället?

– Jag hoppas att vi ska kunna bidra med välutbildade studenter och medarbetare som har utvecklat ett kritiskt och vetenskapligt förhållningssätt, men också att vi ska ge allmänheten ny kunskap om hur tarmfloran interagerar med sin värdorganism. Självklart hoppas jag också att vår forskning ska leda till framgångsrika behandlingar i framtiden.
– Framtida utmaningar inom fältet är utveckling av behandlingar baserade på tarmfloran och baserade på vetenskapliga fakta. Det far omkring många ogrundade påståenden för närvarande.

Intervju: Annika Wall. Bearbetning: Eva Lundgren

Kontakt

Fredrik Bäckhed
Professor i molekylärmedicin
Telefon: +46 31-342 7833
E-post: fredrik.backhed@wlab.gu.se