Bild
Foto på två studenter som sitter och studerar tillsammans
Alla studenter vid Göteborgs universitet ska ha förutsättningar att klara sina studier. Därför finns det flera former av pedagogiskt stöd för att stödja och hjälpa dig med studierna.
Foto: Natalie Greppi

Pedagogiskt stöd

Hos oss erbjuds alla studenter och forskarstuderande med en varaktig och dokumenterad funktionsnedsättning pedagogiskt stöd. Stödet ska underlätta studierna och finns att få under hela din studietid.

Vilken dokumentation och intyg behövs?

Dokumentationen kan vara ett läkarintyg eller intyg från en psykolog. Logopeder och specialpedagoger utfärdar intyg för dyslexi. Göteborgs universitet gör inga utredningar av sjukdomar eller funktionsnedsättningar.

Hur ansöker jag om pedagogiskt stöd?

Redan när du har kommit in på din utbildning kan du ansöka om pedagogiskt stöd. På så sätt får du stöd tidigt i dina studier. Du ansöker om stödet genom att göra en digital ansökan i ett system som heter Nais. Kom ihåg att ansöka så fort du är antagen. När vi har tagit emot din ansökan kommer en samordnare att kontakta dig och boka ett möte. När vi träffar dig pratar vi om dina studier och om de situationer när du kan behöva stöd. Vi försöker tillsammans hitta förslag på stöd och lösningar som passar dina behov.

Ansöka om pedagogiskt stöd på Studentportalen

Vilka stöd finns att få?

Vi har listat det stöd som många av våra studenter får:

  • Anteckningsstöd
  • Anpassad examination, exempelvis längre skrivtid vid skriftlig tentamen.
  • Längre lånetid på kurslitteratur
  • Lässtudio
  • Mentor
  • Utbildningstolkning

Stöd under utbytesstudier

Som student med funktionsnedsättning vid Göteborgs universitet kan du göra utbytesstudier. Får du pedagogiskt stöd hos oss, kan det finnas möjlighet att få det när du studerar utomlands. Vad stödet innehåller beror på vad det utländska lärosätet erbjuder. Därför är det viktigt att du innan utlandsstudierna kontaktar din samordnare på Göteborgs universitet för att prata om dina behov av stöd.

Studielån och bidrag från CSN

Ibland får vi frågor från studenter med funktionsnedsättning om hur det fungerar med studielån och bidrag från CSN. Frågorna vi får är:

  • Kan jag få fullt studiemedel trots att jag inte studerar på heltid?
  • Jag har inte tagit alla högskolepoäng på grund av min funktionsnedsättning. Kan jag få studiemedel ändå?

Kontakta CSN direkt om du undrar samma sak. Vi på Göteborgs universitet kan inte svara på dessa frågor.

Funktionsnedsättning på csn.se

Kontakt

Har du frågor eller vill prata om pedagogiskt stöd, är du välkommen att kontakta samordnarna för pedagogiskt stöd via e-post, pedagogisktstod@gu.se.