University of Gothenburg

Contact information

Postal address
Box 600
SE 405 30 Göteborg

OBS! Alla institutioner har olika boxnummer. Se respektive institution.

Fakturaadress:
Göteborgs universitet
Institutionsnamn
Box 115
405 30 Göteborg
Visiting address
Vasagatan 1
(Fakultetsledning, ledningsstöd, kommunikation, Företagsekonomiska institutionen, Juridiska institutionen, Institutionen för nationalekonomi med statistik, Environment for Development, studentkår)

Viktoriagatan 13
(Institutionen för ekonomi och samhälle, Gothenburg Research Institute, Centrum för konsumtionsvetenskap, GU School of Executive Education, Externa relationer)
Shipping address
Lilla Bergsgatan 4
SE 411 28 Göteborg