Göteborgs universitet

Vårdnadshavare med barn i urvalet

Här står information som är viktig för dig att ta del utav om du är vårdnadshavare för en elev i vårt urval.

"Utvärdering Genom Uppföljning" (UGU) och är en av landets största studier inom utbildningsområdet och den enda tillgängliga longitudinella datamängden som finns på nationell nivå. Genom att delta i vår undersökning har du och ditt barn chansen att påverka svensk utbildning och skola. Svaren (som är pseudonymiserade) används i forskning av ekonomer, statsvetare, psykologer och pedagoger. 

Du som vårdnadshavare kommer att få svara på frågor gällande ditt barns skola, din inställning till vidareutbildning och ert familjeförhållande i övergripande termer. Uppgifter om din inkomst, sysselsättning, födelseland och utbildning kommer att komplettera dina svar för att underlätta forskningen om svensk utbildning och arbetsmarknad och detta gäller för samtliga kohorter. Genom att bidra till forskningen påverkar du även skolpolitiken och utbildningen i Sverige under en längre tid. Du kan höra av dig till samordnare Nelika Karimi nelika.karimi@gu.se under insamlingens gång för att få veta mer. 

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter finns här. 

Navigate to video: UGU för vårdnadshavare
Video (2:30)
UGU för vårdnadshavare