Göteborgs universitet
Bild
färgpennor i en träbox
Foto: av Markus Spiske på Unsplash

Lärare med elever i urvalet

Här står information som är viktig för dig att ta del utav om du är lärare till en elev i vårt urval.

"Utvärdering Genom Uppföljning" (UGU) och är en av landets största forskningsdatabaser inom utbildningsområdet och den enda longitudinella datainfrastrukturen på nationell nivå. Genom att delta i vår undersökning har eleverna på din skola chansen att påverka sin utbildning och svensk skola i allmänhet. Svaren (som är pseudonymiserade) används i forskning av ekonomer, statsvetare, psykologer och pedagoger. 

Vid en insamling från elever i årskurs 6 kommer även deras föräldrar, och ni som lärare, att bli tilldelade en enkät. Elevenkäterna behöver besvaras i ett klassrum inför en lärare som instruerar eleverna om enkätens olika moment. 

Du som lärare kan passa på att besvara din enkät samtidigt som du leder eleverna i deras svarande. Din enkät kommer att innehålla frågor om din uppfattning om klassen i relation till kunskapsnivå och arbetsformer, samt din arbetslivserfarenhet som lärare.

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här. 

Navigate to video: UGU för lärare
Video (2:01)
UGU för lärare