Göteborgs universitet

Kohorter

Först visas en översikt över gjorda insamlingar. Därefter finns länkar till varje kohorts rubrik och där finner ni uppgifter om varje enskilt urval. Ni hittar enkäterna, tekniska rapporter, information om urvalsmetod och övergripande information kring variabelgrupper. Vidare finns länkar till information om enskilda variabler.