Bild
Förskollärare med förskolebarn.
Foto: Gunnar Jönsson
Länkstig

Vägar till förskollärarexamen

Det finns ett mycket stort behov av utbildade förskollärare i hela landet. För att fånga upp och ta till vara på den kompetens som idag finns ute på förskolor och i förskoleklasser finns det flera vägar till en förskollärarexamen.

Osäker på vilken utbildning som passar dig?

Börja med att svara på frågorna nedan och klicka upp respektive ruta för att läsa mer.

Har du arbetat minst åtta läsår (minst 75%) och är verksam och medverkar i undervisningen i förskola/förskoleklass kan du som har tidigare relevanta studier komplettera din utbildning genom VAL.

En individuell bedömning av tidigare studier och yrkeserfarenheter görs för alla som ansöker till VAL.

 
En snabbare och mer flexibel väg till förskollärarexamen

Nu finns en ny förkortad studiegång  inom Förskollärarprogrammet (150 hp) för dig som har minst 5 års arbetslivserfarenhet på heltid eller minst 8 år på halvtid från förskola/förskoleklass.

Studera till förskollärare på halvfart (50% på 5 år) eller på helfart (100% på 2,5 år), på distans samt få din arbetslivserfarenhet tillgodoräknad motsvarande 60 hp.

Behörighet: Utöver arbetslivserfarenhet krävs grundläggande behörighet och Naturkunskap 1b/1a1+1a2 och Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A6a) eller Naturkunskap A och Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6a med undantag för Engelska B).

Det krävs fem (5) års dokumenterad yrkeserfarenhet på heltid av pedagogiskt arbete i förskola/förskoleklass, alternativt åtta (8) års dokumenterad yrkeslivserfarenhet på minst halvtid, av pedagogiskt arbete i förskola/ förskoleklass. Yrkeserfarenheten måste styrkas genom tjänstgöringsintyg.

Om du redan har studerat inom relevant ämnesområde kan flera alternativ vara möjliga beroende på hur mycket du har studerat, vad du har studerat samt hur mycket arbetslivserfarenhet du har med dig.

 Har du liten, eller saknar arbetslivserfarenhet från arbete i förskola/förskoleklass?

Förskollärarprogrammet för arbete i förskola och förskoleklass (100%)

På Förskollärarprogrammet fokuserar utbildningen på barns lek och lärande, utveckling och behov av omsorg. Du läser bland annat kurser om barns språk och kommunikation, hållbar utveckling, matematik, digitala medier, samverkan, sociala relationer, konflikthantering, ledarskap, specialpedagogik, styrdokument och bedömning.

Utbildningen omfattar 210 hp vilket motsvarar 3,5 års studier på heltid.

Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A. Eller: Engelska 6, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2

Grundläggande och särskild behörighet

Observera att utbildningarna även har behörighetskrav från gymnasieskola, och/eller vuxenutbildning, utöver arbetslivserfarenhet

Läs- och skrivutveckling samt matematikdidaktik

Dessa kurser kan du tillgodoräkna dig om du sedan söker och antas till Förskollärarprogrammet för studenter med yrkeserfarenhet.

Intresserad av skola och fritidshem?

Är du mer intresserad av att arbeta med yngre barn i skolan? Då kanske Grundlärarprogrammet med inriktning förskoleklass-år 3 eller fritidshem passar dig!