Bild
Förskollärare med förskolebarn.
Foto: Gunnar Jönsson
Länkstig

Vägar till förskollärarexamen

Det finns ett mycket stort behov av utbildade förskollärare i hela landet. För att fånga upp och ta till vara på den kompetens som idag finns ute på förskolor och i förskoleklasser finns det flera vägar till en förskollärarexamen.

Osäker på vilken utbildning som passar dig?

Börja med att svara på frågorna nedan och klicka upp respektive ruta för att läsa mer.

Grundläggande och särskild behörighet

Observera att utbildningarna även har behörighetskrav från gymnasieskola, och/eller vuxenutbildning, utöver arbetslivserfarenhet

Läs- och skrivutveckling samt matematikdidaktik

Dessa kurser kan du tillgodoräkna dig om du sedan söker och antas till Förskollärarprogrammet för studenter med yrkeserfarenhet.

Intresserad av skola och fritidshem?

Är du mer intresserad av att arbeta med yngre barn i skolan? Då kanske Grundlärarprogrammet med inriktning förskoleklass-år 3 eller fritidshem passar dig!