Bild
Glad förskollärarstudent.
Foto: Gunnar Jönsson
Länkstig

Förskollärarprogrammet, för studenter med yrkeserf inom förskola/förskoleklass

Program
L1FÖL-FÖRV
Grundnivå
5 år
210 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1L93B
Ansökan stängd

Kort om inriktningen

Vill du ha ett meningsfullt och självständigt yrke där du bidrar till barns uppväxt och framtid? Inriktningen vänder sig till dig med yrkeserfarenhet från förskolan, som till exempel barnskötare eller obehörig förskollärare.

Inriktningen är ortsoberoende och går på distans på fem år med en studietakt på 50 %. Det finns även möjlighet att läsa två kurser parallellt, med en studietakt på 100 % och bli klar med din utbildning på 2,5 år. Observera att du söker till utbildningen på 50 % men att du, om du antas, kan ändra din studiegång till 100 %.

Andra

Om utbildningen

Den här inriktningen av Förskollärarprogrammet är förkortad med 60 högskolepoäng jämfört med den ordinarie inriktningen. Din tidigare yrkeserfarenhet gör att du får tillgodoräkna dig ett antal högskolepoäng. Innehållet i de kurser du läser är samma som motsvarande kurser i den ordinarie inriktningen av Förskollärarprogrammet och du får samma behörighet efter examen.

Välj själv om du vill läsa på helfart eller halvfart

Inriktningen är ortsoberoende och går helt på distans på fem år med en studietakt på 50 procent. Det finns också möjlighet för dig som önskar att läsa två kurser parallellt och därmed ha en studietakt på 100 procent och bli klar med din utbildning på 2,5 år. Observera att du alltid söker till utbildningen på 50 procent men att du, om du antas, kan ändra din studiegång till 100 procent. Det här får du mer information om i det välkomstbrev som alla antagna får inför utbildningsstart.

Innehåll

 • Utbildningsvetenskaplig kärna (40,5 hp)
 • Verksamhetsförlagd utbildning (15 hp)
 • Ämnesstudier: Förskolepedagogiskt område (94,5 hp)
  Obligatoriska kurser på grundnivå (49,5 hp)   
  Kurser på avancerad nivå (30 hp)
  Självständigt arbete (examensarbete) (15 hp) 

  Utbildningsvetenskaplig kärna

  Den utbildningsvetenskapliga kärnan behandlar kunskaper som är centrala i ditt arbete som förskollärare. Den löper som en röd tråd genom utbildningen och tar upp olika aspekter av ditt blivande yrke inom fyra teman:

  • Lärande, utveckling och didaktik 
  • Läroplansteori, organisation, uppföljning och analys av lärande och utveckling
  • Ledarskap, specialpedagogik, sociala relationer och konflikthantering
  • Vetenskapsteori och forskningsmetodik, utvärdering och utvecklingsarbete

   Studier inom det förskolepedagogiska området

   Studier inom det förskolepedagogiska området fokuserar på att utveckla kunskaper som är nödvändiga för att leda det pedagogiska arbetet i förskolan och förskoleklassen samt att kunna möta förskolebarns behov av omsorg, lärande och utveckling. Du läser kurser inom följande områden: 

   • Barns kommunikation och språk
   • Barns matematiska lärande
   • Lek, lärande, utveckling och omsorg
   • Samverkan med vårdnadshavare, förskoleklass, fritidshem och skola
   • Estetiska lärprocesser
   • Natur, miljö och teknik  

   Du läser även två kurser på avancerad nivå inom det förskolepedagogiska området. 

   Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

   Din tidigare yrkeserfarenhet gör att du får tillgodoräkna dig hälften av VFU-kurserna i det ordinarie programmet.

   Observera att särskilda regler gällande exempelvis klädsel kan förekomma på VFU-platsen.

   Behörigheter och urval

   Förkunskapskrav

   Grundläggande behörighet + Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2. Det krävs fem (5) års dokumenterad yrkeserfarenhet på heltid av pedagogiskt arbete i förskola/förskoleklass, alternativt åtta (8) års dokumenterad yrkeslivserfarenhet på minst halvtid, av pedagogiskt arbete i förskola/förskoleklass. Yrkeserfarenheten måste styrkas genom tjänstgöringsintyg.

   Tjänstgöringsintyg

   För att kunna ansöka till Förskollärarprogrammet med studietakt 50 procent krävs dessutom yrkeserfarenhet för att du ska kunna tillgodoräkna dig 60 högskolepoäng.

   Den yrkeserfarenhet som krävs är:

   Dessutom krävs fem (5) års dokumenterad yrkeserfarenhet på heltid av pedagogiskt arbete iförskola/ förskoleklass, alternativt åtta (8) års dokumenterad yrkeslivserfarenhet på minst halvtid, av pedagogiskt arbete i förskola/ förskoleklass. Yrkeserfarenheten måste styrkas genom tjänstgöringsintyg.

   Läs mer om Tjänstgöringsintyg

   Urval

   Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

   Efter studierna

   Arbetsmarknaden för förskollärare är mycket god och chansen att få utvecklas med kollegor i arbetslag och ha ledaransvar är stora.
   Fler förskolebarn i kombination med att det pedagogiska uppdraget förstärkts innebär att efterfrågan på förskollärare redan nu är stor och beräknas öka. Ytterligare en faktor som bidrar till ökad efterfrågan är att en större andel av de som kommer att arbeta som förskollärare i framtiden förutsätts ha en förskollärarutbildning jämfört med idag. Detta har medfört ett bra löneläge för nyutexaminerade förskollärare.
   En förskollärarexamen ger också behörighet att läsa vidare på flera utbildningar på avancerad nivå - t ex masterprogrammet i barn- och ungdomsvetenskap.

   Så är det att plugga

   Undervisningen

   Inriktningen är ortsoberoende och helt på distans. I de olika kurserna används olika former av digital kommunikation mellan lärare och student, samt mellan studenter. Därför krävs tillgång till dator med internetuppkoppling samt webbkamera och mikrofon/högtalare, helst headset med USB-kontakt. Kameran skall vara påslagen vid all undervisning och vi kommer att kräva att du identifierar dig vid examinerande moment. Du skall även delta från en plats där inte undervisningen störs av eventuella andra hemmavarande personer eller  andra störande ljud. 

   Att studera på distans innebär att du själv till viss del kan planera dina studier både vad gäller tid och plats, men observera att kurserna går på dagtid vilket betyder att seminarier och grupparbeten med mera inte är tidsoberoende. En dag per vecka, dagtid, skall du vara uppkopplad och delta aktivt i undervisning tillsammans med lärare och kurskamrater. Veckodag varierar mellan olika terminer och om du väljer att läsa på helfart ska du vara tillgänglig för utbildning två dagar per vecka.