Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Förskollärare och barn på lekplats.
Foto: Gunnar Jönsson
Länkstig

Förskollärarprogrammet, för studenter med yrkeserf inom förskola/förskoleklass

Program
L1FÖL-FÖRV
Grundnivå
5 år
210 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-2L93A

Kort om inriktningen

Vill du ha ett meningsfullt och självständigt yrke där du bidrar till barns uppväxt och framtid? Inriktningen vänder sig till dig med yrkeserfarenhet från förskolan, som till exempel barnskötare eller obehörig förskollärare.

Inriktningen är ortsoberoende och går på distans på fem år med en studietakt på 50 %. Det finns även möjlighet att läsa två kurser parallellt, med en studietakt på 100 % och bli klar med din utbildning på 2,5 år. Observera att du söker till utbildningen på 50 % men att du, om du antas, kan ändra din studiegång till 100 %.

Andra

Om utbildningen

Den här inriktningen av Förskollärarprogrammet är förkortad med 60 högskolepoäng jämfört med den ordinarie inriktningen. Din tidigare yrkeserfarenhet gör att du får tillgodoräkna dig ett antal högskolepoäng. Innehållet i de kurser du läser är samma som motsvarande kurser i den ordinarie inriktningen av Förskollärarprogrammet och du får samma behörighet efter examen.

Välj själv om du vill läsa på helfart eller halvfart

Inriktningen är ortsoberoende och går helt på distans på fem år med en studietakt på 50 procent. Det finns också möjlighet för dig som önskar att läsa två kurser parallellt och därmed ha en studietakt på 100 procent och bli klar med din utbildning på 2,5 år. Observera att du alltid söker till utbildningen på 50 procent men att du, om du antas, kan ändra din studiegång till 100 procent. Det här får du mer information om i det välkomstbrev som alla antagna får inför utbildningsstart.

Innehåll

 • Utbildningsvetenskaplig kärna (40,5 hp)
 • Verksamhetsförlagd utbildning (15 hp)
 • Ämnesstudier: Förskolepedagogiskt område (94,5 hp)
  Obligatoriska kurser på grundnivå (49,5 hp)   
  Kurser på avancerad nivå (30 hp)
  Självständigt arbete (examensarbete) (15 hp) 

  Utbildningsvetenskaplig kärna

  Den utbildningsvetenskapliga kärnan behandlar kunskaper som är centrala i ditt arbete som förskollärare. Den löper som en röd tråd genom utbildningen och tar upp olika aspekter av ditt blivande yrke inom fyra teman:

  • Lärande, utveckling och didaktik 
  • Läroplansteori, organisation, uppföljning och analys av lärande och utveckling
  • Ledarskap, specialpedagogik, sociala relationer och konflikthantering
  • Vetenskapsteori och forskningsmetodik, utvärdering och utvecklingsarbete

   Studier inom det förskolepedagogiska området

   Studier inom det förskolepedagogiska området fokuserar på att utveckla kunskaper som är nödvändiga för att leda det pedagogiska arbetet i förskolan och förskoleklassen samt att kunna möta förskolebarns behov av omsorg, lärande och utveckling. Du läser kurser inom följande områden: 

   • Barns kommunikation och språk
   • Barns matematiska lärande
   • Lek, lärande, utveckling och omsorg
   • Samverkan med vårdnadshavare, förskoleklass, fritidshem och skola
   • Estetiska lärprocesser
   • Natur, miljö och teknik  

   Du läser även två kurser på avancerad nivå inom det förskolepedagogiska området. 

   Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

   Din tidigare yrkeserfarenhet gör att du får tillgodoräkna dig hälften av VFU-kurserna i det ordinarie programmet.

   Observera att särskilda regler gällande exempelvis klädsel kan förekomma på VFU-platsen.

   Behörigheter och urval

   Förkunskapskrav

   Grundläggande behörighet + Naturkunskap 1b/1a1+1a2 och Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A6a) eller Naturkunskap A och Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6a med undantag för Engelska B). Det krävs fem (5) års dokumenterad yrkeserfarenhet på heltid av pedagogiskt arbete i förskola/
   förskoleklass, alternativt åtta (8) års dokumenterad yrkeslivserfarenhet på minst halvtid, av pedagogiskt arbete i förskola/ förskoleklass. Yrkeserfarenheten måste styrkas genom tjänstgöringsintyg.

   Tjänstgöringsintyg

   För att kunna ansöka till Förskollärarprogrammet med studietakt 50 procent krävs dessutom yrkeserfarenhet för att du ska kunna tillgodoräkna dig 60 högskolepoäng.

   Den yrkeserfarenhet som krävs är:

   Dessutom krävs fem (5) års dokumenterad yrkeserfarenhet på heltid av pedagogiskt arbete iförskola/ förskoleklass, alternativt åtta (8) års dokumenterad yrkeslivserfarenhet på minst halvtid, av pedagogiskt arbete i förskola/ förskoleklass. Yrkeserfarenheten måste styrkas genom tjänstgöringsintyg.

   Läs mer om Tjänstgöringsintyg

   Urval

   Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

   Efter studierna

   Arbetsmarknaden för förskollärare är mycket god och chansen att få utvecklas med kollegor i arbetslag och ha ledaransvar är stora.
   Fler förskolebarn i kombination med att det pedagogiska uppdraget förstärkts innebär att efterfrågan på förskollärare redan nu är stor och beräknas öka. Ytterligare en faktor som bidrar till ökad efterfrågan är att en större andel av de som kommer att arbeta som förskollärare i framtiden förutsätts ha en förskollärarutbildning jämfört med idag. Detta har medfört ett bra löneläge för nyutexaminerade förskollärare.
   En förskollärarexamen ger också behörighet att läsa vidare på flera utbildningar på avancerad nivå - t ex masterprogrammet i barn- och ungdomsvetenskap.

   Så är det att plugga

   Undervisningen

   Inriktningen är ortsoberoende och möjlig att läsa helt på distans för dig som önskar det.

   För att du som student ska erbjudas egna praktiska erfarenheter av till exempel estetiska uttrycksformer inom inriktningen, erbjuds även en viss del av undervisningen på campus. Dessa fysiska träffar på universitetet är förlagda till olika veckodagar de olika terminerna. Kurserna går på dagtid vilket betyder att seminarier och grupparbeten med mera därför inte är helt tidsoberoende. Den första terminens kurser går på tisdagar och du skall därför vara tillgänglig för studier och grupparbeten på tisdagar. Andra terminen går på torsdagar och tredje terminen på fredagar och sedan åter på tisdagar. (Skall du läsa 100 procent så skall du vara tillgänglig för studier två dagar i veckan, på tisdagar och torsdagar under våren 2022. Under hösten 2022 gäller två andra veckodagar.) .

   Inom inriktningen används olika former av digital kommunikation mellan lärare och student, samt mellan studenter. Därför krävs tillgång till dator med internetuppkoppling samt webkamera och mikrofon/högtalare.

   Lokaler

   Pedagogen ligger mitt i centrala Göteborg, nära till allt. Undervisning och forskning sker till stor del i tre byggnader:

   • A-huset på Västra Hamngatan 25
   • B-huset på Läroverksgatan 15
   • C-huset på Läroverksgatan 5

   I A-huset hittar du Servicecenter, universitetsbibliotek, studentkårens kansli, studievägledning för lärarutbildning, International Student Office Pedagogen samt ett café. Även i B-huset finns ett café, men också ett väl tilltaget studentkök med mikrovågsugnar och kylskåp. I alla husen finns gott om platser för studenter för arbete enskilt eller i grupp.